Wolny Targ na Starym Mieście?

Organizatorzy Wolnego Targu proszą Radę Osiedla Stare Miasto o pozytywne zaopiniowanie prośby dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w parku im. Tadeusza Mazowieckiego (pomiędzy Mostami Królowej Jadwigi i Rocha).

W programie Wolnego Targu zaplanowano rodzinną atmosferę: warsztaty rzemieślnicze, kulinarne, zajęcia fizyczne oraz zabawy grupowe. Przedsięwzięcie realizowane jest z organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami społecznymi oraz podmiotami zapewniającymi weekendowe prospołeczne aktywności w centrum miasta dla całych rodzin oraz turystów. Wydarzenie planowane jest cyklicznie w soboty i niedziele w terminie od 11 czerwca do 25 września 2016 r, w godzinach 11:00-17:00.

Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 18 maja, Rada Osiedla Stare Miasto prosi okoliczne wspólnoty mieszkaniowe o opinie.

Informacje o Wolnym Targu

Wolny Targ to poznańska inicjatywa społeczna, która ma za zadanie promowanie tego, co lokalne. To miejsce promujące kreatywną przedsiębiorczość, rzemiosło, dobre inicjatywy gastronomiczne, warsztaty, czy zabawy całych rodzin.

Misją Wolnego Targu jest kojarzenie – lokalnych rzemieślników, artystów, osób zajmujących się tworzeniem, właścicieli manufaktur, osób z pomysłem na kreatywny biznes, które dopiero rozpoczynają swoją drogę – z ludźmi, którzy doceniają wyroby będące efektem zdolności, pasji, pracy rąk ludzkich i ich wyjątkowości.

Wystawcy: rzemieślnicy, rękodzielnicy, gastronomia, artyści, manufaktury, warsztatownie, animatorzy, oświata, lokalni producenci, lokalni wydawcy

HISTORIA: Wolny Targ w ciągu ponad półtora roku funkcjonowania się wydarzeniem oczekiwanym i lubianym. W konkursie na „Najfajniejsze wydarzenie lata 2015 w Poznaniu” organizowanym przez portal poznan.naszemiasto.pl Wolny Targ zajął 4 miejsce spośród 20 zgłoszonych wydarzeń.

ZAŁOŻENIA:
• Wydarzenie cykliczne (soboty i niedziele od godziny 11 do 17).
• Miejsce stałe – szeroka aleja na tyłach Zespołu Szkół Odzieżowych – namioty o rozmiarach 6x3m (białe, estetyczne) + max 5 food trucków z jedzeniem i napojami. rozstawiamy na podłożu bitumicznym, bez niebezpieczeństwa strat w nasadzeniach, oraz brak bezpośredniego sąsiedztwa mieszkań.
Część usługowa – wzdłuż zadrzewionej alei na tyłach szkoły (brak uciążliwości dla mieszkalnictwa).
Na terenie dolnego tarasu parku:
• Miejsce animacyjne: warsztatownie, pracownie kreatywne, lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne, animatorzy zajęć dla dzieci i całych rodzin.
• Miejsce dla instytucji i inicjatyw miejskich (Budżet Obywatelski, referenda itp.)
• Miejsce promocji placówek oświatowych, instytucji kultury, przedszkoli, klubów sportowych itp.
• Przewidujemy edycje tematyczne związane z zainteresowaniami/hobby, akcjami kulturalnymi i społecznymi. W ramach tematycznych edycji możliwe przesunięcia godzin realizacji (w porozumieniu z ZZM) np. plenerowe działania kulturalne: kino nocne, silent disco, kameralne koncerty o niewielkim zasięgu dźwiękowym.
• Oznaczenia typu „strzałki” i bannery w obrębie terenów zarządzanych przez ZZM, kierujące na Wolny Targ, nieinwazyjne dla przyrody – w porozumieniu z ZZM.
• Wjazdy i wyjazdy z udostępnionego terenu – w porozumieniu z ZZM.
• Gospodarka odpadami – sprzątamy i wywozimy odpady w obrębie alei oraz polany na dolnym tarasie – w porozumieniu z ZZM.
• Szacunkowa frekwencja dzienna: do 2000 osób.
Wolny targ działa dla poznania jako miasta przyjaznego mieszkańcom
• Oferującego im możliwość samorozwoju osobistego i zawodowego,
• W otwartej przestrzeni miejskiej zapewniającego im kontakt z lokalnymi artystami/rzemieślnikami/kreatywnymi drobnymi przedsiębiorcami / lokalnymi inicjatywami kulinarnymi itp.,
• Zapewniając mieszkańcom całodzinny relaks w otoczeniu miejskiej przyrody,
• Symbol pracy organicznej.

Share

Zobacz również