Wokół Starej Rzeźni i Wzgórza Wojciecha – zapraszamy na spotkanie

Zarząd Osiedla Stare Miasto zaprasza na spotkanie dotyczące sytuacji przestrzennej w kwartale ulic Św. Wojciech – Wolnica – Bożnicza, a także planów miasta związanych z rewitalizację Starej Rzeźni i budową nowego parku.

Planowany termin: czwartek, 22 listopada, godzina 16:00, siedziba Rady Osiedla Stare Miasto, ul. Młyńska 11, Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2.

Z prośbą o spotkanie zwrócili się m.in. mieszkańcy wspólnot przy ul. Podgórze w związku z planowanymi inwestycjami w tym rejonie i toczącymi się procedurami/ pozwoleniami na budowę zgłoszonymi przez spółkę Konimpex Invest oraz Muchowiecka Apartaments. Temat jednak ze względu na charakter zabudowy i plany rewitalizacji tych terenów ważny jest nie tylko dla lokalnej społeczności ale Miasta Poznania.

Tematy:

– plany w zakresie ruchu drogowego na ul. Podgórze
– plany inwestycyjne deweloperów w tym rejonie
– informacje dotyczące komunikacji Starej Rzeźni i planów rewitalizacji
– modernizacja Ogrodu Jordanowskiego, miejsca służącego mieszkańcom nowych inwestycji
– budowa parku przy Wzgórzu Św. Wojciecha

Zaproszenie wysłane do:

Pan Mariusz Wisniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Pani Katarzyna Bolimowska, Zarząd Dróg Miejskich
Pan Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania
Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków
Pan Bartosz Guss, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Pan Adam Derc, Miejska Pracownia Urbanistyczna
Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Podgórze
Architekt Hugon Kowalski, Ugo Architecture
Konimpex Inwest
Muchowiecka Apartaments
Ataner
Bouygues Immobilier Polska
Vastint

Działania koordynuje radny Tomasz Dworek, tomasz@tomaszdworek.pl / https://www.facebook.com/RadnyDworek/

Podgórze

Święty Wojciech, przed kościołem

Wzgórze Wojciecha, materiały

Linki:

https://gloswielkopolski.pl/poznan-na-wzgorzu-swietego-wojciecha-powstanie-nowy-park-miejski/ar/13008706

 

 

 

Share

Zobacz również