Ważne spotkania na Starym Mieście

Rada Osiedla Stare Miasto rozpoczęła cykl spotkań ze stowarzyszeniami i instytucjami ważnymi dla budowy więzi społecznych.

W styczniu zaplanowaliśmy trzy spotkania: ze stowarzyszeniami działającymi na Starym Mieście i na rzecz mieszkańców naszego osiedla, z dyrektorami i kierownikami placówek kulturalnych i muzeów, oraz dyrektorami szkół i radami rodziców.

Rada Osiedla do swojej dyspozycji posiada środki finansowe zarówno na przedsięwzięcia kulturalno – oświatowe jak i inwestycyjne.

Racjonalne wydawanie publicznych pieniędzy poprzedzone powinno być gruntownym rozpoznaniem potrzeb i korzystaniem z doradztwa osób zaangażowanych w życie społeczne Starego Miasta.

Chcemy się przedstawić, poznać i zaproponować współpracę. Działając wspólnie efekty naszej społecznej pracy mogą być znacznie lepsze, szersze i ciekawsze!

Spotkania mają na celu poznanie potrzeb i wspólne wypracowanie kierunków dalszej współpracy.

Plan:

Spotkanie ze stowarzyszeniami: 13 lutego 2017, godz. 17.00, siedziba RO w Internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, ul. Młyńska 11.

Spotkanie z dyrektorami szkół i radami rodziców: 20 stycznia 2017 roku, godz. 17.00, siedziba RO w Internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, ul. Młyńska 11.

Spotkanie z dyrektorami i kierownikami placówek kulturalnych i muzealnych: 23 lutego 2017, godz. 17.00, Sala Błękitna Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17.

Spotkania koordynuje radna Maria Sokolnicka – Guzek

Share

Zobacz również