Wartostrada – Chwaliszewo – powstanie łącznik

edit: 10 marca 2022

Wartostrada to jeden z najlepszych projektów komunikacyjno rekreacyjnych ostatnich lat. Magistrat zapowiada budowę krótkiego ale ważnego łącznika z Chwaliszewem.

[czerwiec 2021] Deweloper i Poznańskie Inwestycje Miejskie utrudniły przejście poznaniakom z Wartostrady na Chwaliszewo. Pierwszy budował rezydencję, drugi podmiot drogę pieszo – rowerową. Po zrealizowanych inwestycjach wejście na popularną wśród mieszkańców ścieżka zostało utrudnione. Od miesięcy radni starają się o poprawę komunikacji w tym miejscu.

Inicjatywę budowy przyjaznego przejścia podjęło się Biuro Koordynacji Projektów, wcześniej urzędnicy nie zauważali problemu. A ten jest – związany m.in. z równym dostępem do przestrzeni publicznej.

Propozycja tego łącznika pojawiła się już w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla Wartostrady w roku 2017, ale musieliśmy niestety wtedy odstąpić od realizacji tego projektu z uwagi na brak zgody władającego tymi terenami, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – informuje Ewa Siwińska z BKPiR.

Tymczasem mając nadzieję na zgodę rządowej spółki Wody Polskie administrującej tym terenem urząd pyta o najlepszy wariant z punktu widzenia mieszkańców i użytkowników tej przestrzeni.

Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim z punktu widzenia osób z niepełnosprawnością. Żeby z Wartostrady dotrzeć na Chwaliszewo trzeba pokonać chody, przy Siennej bądź przy Moście Rocha, to także ważny skrót dla rowerzystów i mieszkańców – informuje radny Tomasz Dworek

Biuro Koordynacji Projektów przedstawia dwa warianty. Ważny jest aspekt użytecznościowy, żeby nie było sytuacji, że ludzie zamiast po nowej ścieżce będą chodzili skrótem, ale też kosztowy wynikający z różnicy poziomów, istniejącej podziemnej infrastruktury i kolizji ze słupem monitoringu.

Share

Zobacz również