Wakacje. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarząd Osiedla Stare Miasto informuje o dofinansowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla. Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2017 roku.

Granty przyznawane są tylko instytucjom takim jak: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, szkoły, związki wyznaniowe mające doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

Wnioskodawca musi posiadać ciekawą i szeroką ofertę programową skierowaną do jak największej ilości dzieci i młodzieży oraz odpowiednią bazę lokalową zgodna z odpowiednimi przepisami a także wykwalifikowaną kadrę.

Maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 2000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach:

Regulamin na 2017 roku

Załącznik nr 1 formularz wniosku wypoczynek 2017.docx

Share

Zobacz również