VII. posiedzenie Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 15 listopada 2011 roku o godz.
17:00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Młyńskiej 11.

Proponowany porządek obrad:

– strefa Tempo 30 – aktualny stan sprawy,
– strefa kibica na Placu Wolności – aktualny stan sprawy,
– zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic: Garbary, Małe Garbary i Stawnej,
– wnioski po patrolu rowerowym na Osiedlu Stare Miasto,
– nowoczesne automatyczne toalety publiczne na Starym Mieście  –
aktualny stan sprawy,
– projekt Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania –
trzecia edycja,
– wolne głosy i wnioski.

Planowany czas trwania posiedzenia: 1,5 godziny.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostają również:
– mieszkańcy budynków znajdujących się w pobliżu miejsc, o których
będziemy rozmawiać,
– Radni Miasta Poznania,
– przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich,
– przedstawiciele miejskiej jednostki budżetowej Usługi Komunalne w Poznaniu,
– zarządcy nieruchomości znajdujących się w pobliżu miejsc, o których
będziemy rozmawiać,
– przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Share