Szyperska, Piaskowa, Estkowskiego: wielkie problemy małego fyrtla

Rejon ulic: Szyperskiej, Piaskowej, Estkowskiego i nabrzeża Warty to teren, gdzie w ostatnich latach doszło do wielu zmian w zakresie zabudowy i zagospodarowania. Dawniej mocno zindustrializowany teren byłego portu rzecznego i magazynów, stał się obecnie polem intensywnej zabudowy, jednak bez większego rozważenia skutków urbanistycznych i społecznych. Rejon ten jest też niestety przykładem bezwładu miejskich służb w ostatnich latach.

W tym małym fyrtlu ogniskują się dziesiątki problemów związanych z funkcjonowaniem (a czasami i brakiem funkcjonowania) tkanki miejskiej.

Tutaj – szczegółowy wykaz problemów zgłaszanych przez mieszkańców: http://staremiasto.poznan.pl/konsultacje/problemy-szyperska-piaskowa-garbary/

Patrol Obywatelski - Szyperska (5)Rada Osiedla Stare Miasto od wielu miesięcy prowadzi intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji w tej okolicy, apelując razy do władz o zmiany i podejmując liczne interwencje. Niestety zmiany są nikłe.

W efekcie istniejącej sytuacji w ostatnim czasie Rada Osiedla zorganizowała obywatelski patrol i spotkanie mieszkańców. Na to wydarzenie przybyło aż kilkadziesiąt osób, co jest najlepszym dowodem na wagę istniejących problemów i na potrzebę pilnych zmian. Przybyli również dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich, a także przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.

Podczas godzinnego patrolu i następnie w trakcie spotkania mieszkańcy wskazywali między innymi na następujące problemy: bałagan z parkowaniem pojazdów, nadmierna prędkość pojazdów, pękające ściany w budynkach, niszczona zieleń, dziurawe chodniki, brak przejść dla pieszych, chaos przestrzenny, zaskakujące decyzje urbanistyczne, obawy o dalszą zabudowę okolicy i problemy z miejscami postojowymi. Wszystko to prowadzi do sytuacji, gdzie życie w tym fyrtlu staje się koszmarem.

Liczba zgłoszonych i nieustannie powtarzających się problemów jest ogromna, a mieszkańcy nie mając wsparcia miejskich służb czują się bezsilni. Niestety liczne interwencje u władz nie przynoszą efektów, dlatego zdesperowani mieszkańcy zgłaszają się do nas i proszą o pomoc – mówi radny Tomasz Dworek, przewodniczący Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami Rady Osiedla.

Mieszkańcy i Rada Osiedla zadają pytania o patrole policyjne i Straży Miejskiej, które są nieliczne, a nawet gdy już przybywają to często zachowują się biernie i nie podejmują interwencji – choć takie działania na piśmie obiecał Komendant Straży Miejskiej.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazywali także, że pojazdy w tym rejonie zatrzymują się gdzie popadnie, planowana ścieżka rowerowa to parking, a każdy skrawek przestrzeni zajmowany jest przez samochody. Obsługa nowych inwestycji odbywa się chaotycznie i kosztem okolicznych mieszkańców. Mieszkańcom ul. Piaskowej, stworzono koszar lokując naprzeciw ich okien na wysokości pierwszego piętra wielki generator nagrzewająco – klimatyzacyjny, który nieustannym hałasem zakłóca normalne życie. Kto wydał na to zgodę – pytali mieszkańcy podczas spotkania.

Ilość problemów, które wskazywali jest zatem ogromna. Zdesperowani mieszkańcy tego rejonu mówili na spotkaniu: „Tu miasto istnieje, ale tylko teoretycznie”.

Sama ulica Szyperska, choć teoretycznie powinna być drogową bezpieczną strefą zamieszkania, stała się szybkim skrótem umożliwiającym ominięcie korków na Garbarach.

Stan chodników i dróg osiedla, które powstało raptem kilkanaście lat temu jest fatalny. Za zaistniałą sytuację w opinii Rady Osiedla odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, który nie potrafi rozliczyć deweloperów i gestorów miejskich infrastruktury z porządnych, zgodnych z zasadami sztuki, prac odtworzeniowych. Ale także jakość wykonania parkingu strefy parkowania przy Piaskowej pozostawia wiele do życzenia.

Samochody pędzą z niedozwoloną prędkością, kierowcy parkują auta nawet na zakazie postoju. Problem sygnalizowany był wielokrotnie przez Radę Osiedla. Niestety z obserwacji i licznych informacji od mieszkańców wynika, że miejskie służby pomimo składanych deklaracji i obietnic lekceważą wskazywane problemy – mówi radny Tomasz Dworek, przewodniczący Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami.

Ulica Szyperska, przed wojną będąca jednym ciągiem komunikacyjnym, dziś przedzielona jest dwupasmową drogą szybkiego ruchu – ulicą Estkowskiego. Podobne problemy występują także po stronie południowej.
Kierowcy nie dostosowują się do znaków drogowych, parkując na chodniku, m.in. przy Szkole Podstawowej nr 40. Konieczna jest tu przede wszystkim nowa organizacja ruchu, tak by dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły – podkreślali podczas spotkania dyrektorzy szkoły i przedszkola. Wskazywali także na problem picia alkoholu i dziką toaletę w podcieniach zabytkowej szkoły przy Garbarach.

Rada Osiedla Stare Miasto interesuje się wszystkimi fyrtlami znajdującymi się w sercu Miasta. W ramach naszej działalności społecznej oraz skromnych kompetencji i możliwości organizacyjnych i finansowych, skupiamy się również na rejonie ulic: Szyperskiej, Piaskowej, Estkowskiego i nabrzeża Warty. Jak na taki nieduży obszar jest tu rzeczywiście mnóstwo problemów, i to związanych z wieloma sprawami: bezpieczeństwem, porządkiem publicznym, utrzymaniem czystości, zakłócaniem spokoju, ładem przestrzennym, rozwojem urbanistycznym, komunikacją, parkowaniem pojazdów, relacjami społecznymi. Nasze działania i interwencje w tym rejonie dotyczą wszystkich tych wątków – mówi Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Mieszkańcy i radni liczą, że urzędnicy miejskich służb dokładnie odnotowali wszystkie zgłaszane problemy, te duże i większe – infrastrukturalne. Na kolejnym spotkaniu zamierzamy dokładnie zweryfikować realizację koniecznych działań i przestrzeganie przepisów prawa. Rada Osiedla Stare Miasto planuje bowiem przeprowadzić kolejne zebranie podsumowujące osiedlowy patrol.

Problemy poruszane podczas patrolu: http://staremiasto.poznan.pl/konsultacje/problemy-szyperska-piaskowa-garbary/

Share

Zobacz również