Św. Marcin – twarda rzeczywistość. Zapraszamy na warsztaty

Ulica to twarda konkretna rzeczywistość budynków i ulic, która spotyka się z subiektywnym doświadczeniem i oczekiwaniem ludzi na niej pracujących i żyjących. Przyzwyczajenia sprawiają, że znajome miejsca są często dla nas nierozpoznane.

Fundacja Made in Art i Urząd Miasta Poznania zapraszają na warsztaty których celem jest pokazanie potencjału ulicy św. Marcin i wymiana wiedzy i szukanie potencjału.

Podczas warsztatów będziemy szukać pomysłów na ulicę poprzez pokazanie kompleksowej oferty i stworzenie mody na spędzanie na niej czasu, np. za pomocą scenariuszy profilowanych dla różnych grup odbiorców. Naszym zamiarem jest przywrócenie atrakcyjności miejscu tak, by Św. Marcin i okolice stały się miejscem rodzinnym i zatrzymującym turystów – mówi Andżelika Jabłońska, organizatorka przedsięwzięcia

Celem warsztatów jest promowanie śródmiejskiego stylu życia, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy a także budowanie i umacnianie sąsiedztwa.

Podczas warsztatów przygotowane zostaną na podstawie dostępnych analiz scenariusze (aktualne, możliwe i/lub wyobrażone) jakie chcą realizować lub już realizują osoby przemieszczające się na ul. Św. Marcin i korzystające z jej potencjału. Stworzone zostaną także wytyczne pod wrażeniową mapę ul. Św. Marcin.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas warsztatów a po zakończeniu zapraszamy na Dzień Sąsiada na ul. Św. Marcin.

Informacje o Dniach Sąsiada: facebook

Miejsce: siedziba Towarzystwa Wiedzy powszechnej św. Marcin 69
Data: 2 czerwca 2017 godz: 16:00 do 19:00, 3 czerwca 2017 r. godz. 10:00 – 16:00

Warsztaty odbywają się pod patronatem Rady Osiedla Stare Miasto

fot. T. Dworek

Share

Zobacz również