Staromiejski Budżet na 2021 rok

Zieleń miejska, remonty chodników, działania kulturalne i ekologiczne, remonty w szkołach oraz bezpieczeństwo na Starym Mieście to główne punkty budżetu uchwalonego przez Radę Osiedla Stare Miasto na 2021 rok. Radni rozdzielili prawie 1 mln zł (947 tys.) wcześniej pytając mieszkańców o najważniejsze potrzeby.

Magistrat systematycznie remontuje placówki oświatowe, natomiast rada wspiera remonty wewnątrz szkół dbając o komfort i bezpieczeństwo uczniów. 190 tys. pozwoli m.in. na odnowienie toalet, nowe szafki czy stojaki rowerowe. Rada zwraca jednak uwagę, że potrzeby są tu spore a środki niewystarczające.

Systematycznie remontowane są chodniki. Większość funduszy na ten cel pochodzi z opłat za strefę parkowania, cześć z budżetu osiedlowego. Miasto nie określiło tu jeszcze konkretnej kwoty, natomiast radni w uchwale wskazali na potrzebę prac m.in. na ulicach Pułaskiego i Grobla. Szczegóły remontów zostaną ustalone na początku 2021 roku z Zarządem Dróg Miejskich.

W kolejnej puli 170 tys. dotyczącej bezpieczeństwa zaplanowaliśmy wydatki także na monitoring, spowalniacze ruchu oraz remonty chodników. Rada postanowiła wesprzeć bieżącą działalność Straży Miejskiej w tym zakup rowerów dla funkcjonariuszy – mówi radny Jacek Maleszka przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

250 tyś. zł przeznaczone zostanie na małą architekturę i zieleń przyuliczną na terenie osiedla.

Zależy nam na poprawie warunków życia mieszkańców, a ci oczekują zielonych przestrzeni. Kwota ta pozwoli na nowe nasadzenie krzewów i drzew, pielęgnację istniejących roślin oraz ekologiczne przystanki – wskazuje radna Alicja Wilak, przewodnicząca Zarządu Osiedla

Rada Starego Miasta od lat zabiega o dokończenie rewaloryzacji północnej części Alei Marcinkowskiego. Teraz licząc na poparcie tego projektu, związane m.in. z rozszerzeniem sektorów parkowania w tym rejonie, co postulowali mieszkańcy, radni zaplanowali tu 50 tys. zł na opracowanie koncepcji zmian na tym reprezentacyjnym, a dziś zaniedbanym trakcie.

Integracja mieszkańców, wspieranie oddolnych inicjatyw i pomysłów lokalnych aktywistów to ważny punkt staromiejskiego budżetu z kwotą 140 tys. zł. Radni chcą jak najprostszych procedur, by mądrze gospodarować publicznymi środkami i jednocześnie motywować ludzi do działania, stąd 50 tys. zł znajdzie się w budżecie CIL-ów, Centrów Inicjatyw Lokalnych, które będą wspierały pomysłodawców wydarzeń dużych i małych w biurokratycznych procedurach. Radni są dumni z wielu stowarzyszeń działających w centrum Poznania, NGO-sów, które współpracując ze sobą zapewniają pomocowe wsparcie oraz atrakcyjną ofertę edukacyjną i kulturalną.

O dofinansowanie z tej puli wnioski mogą składać nie tylko stowarzyszenia czy fundacje, ale również sami mieszkańcy, którzy przedstawią swoje pomysły na wydarzenia kulturalno – społeczne, mające na celu integrację lokalnej społeczności – mówi radna Małgorzata Osińska, członkini Zarządu Osiedla.

Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazły się cykliczne projekty, doceniane przez mieszkańców: konkurs ekologiczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży, zakup książek dla Biblioteki Raczyńskich, a także piąta edycja Dobrego Sąsiada, w którym radni wyróżniają i nagradzają lokalnych przedsiębiorców i aktywistów.

Na wsparcie mogą liczyć Kluby Seniorów oraz dzieci i młodzież. 25 tys. zł wykorzystane będzie m.in. na organizację wydarzeń i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – zaznacza Mirosława Halilović, zastępczyni przewodniczącej Zarządu Osiedla.

Prawie 190 tyś. zł zostanie wykorzystane na infrastrukturę sportową, w tym nowe urządzenia do stretworkout -u. Plac ćwiczeń zlokalizowany będzie na terenach nad Wartą.

To właśnie radni Osiedla najlepiej znają potrzeby swoich fyrtli i czuwają nad mądrym wydawaniem publicznych pieniędzy, a dzięki zaplanowanym funduszom miejskie jednostki mogą szybko reagować na wskazywane problemy. Radni od wielu lat apelują do władz o zwiększenie osiedlowego budżetu, jak również o przygotowanie takiej strategii, która zwiększy zarówno środki jak i sposób ich wydawania. Innymi słowy większy budżet powinien być kierowany nie do miejskich jednostek a do rad osiedli. Te pieniądze wrócą do ZDM, Zieleni Miejskiej, ale o tym, co ma być realizowane w ramach obywatelskiej partycypacji wskazywać będą nie urzędnicy a mieszkańcy i radni – podsumowuje radna Alicja Wilak

Share