Słup – ale jaki! Innowacyjny i eko!

Rada Osiedla Stare Miasto razem z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą koncepcję „zielonego” słupa przystankowego. Projekt skierowany jest do poznańskich studentów kształcących się na uczelniach projektowych i artystycznych.

Głównym założeniem konkursu jest stworzenie innowacyjnej pod względem architektonicznym, artystycznym i proekologicznym koncepcji projektowej słupa przystankowego. Zastosowane rozwiązanie pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców.

Poprzez sformułowanie „zielony” słup przystankowy należy rozumieć wszelkie proekologiczne walory, które przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków i adaptacji miasta do zmian klimatu, np. gromadzenie wody opadowej, produkcję energii elektrycznej czy poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez wzrost wilgotności powietrza lub jego oczyszczanie.

Nie każdy przystanek na Starym Mieście może zostać wyposażony w wiatę, dlatego rozwiązaniem może być słup przystankowy. Zależy nam na projekcie ciekawym architektonicznie, artystycznie i proekologicznie. Chcemy aby w planie znalazły się ciekawe rozwiązania z uwzględnieniem zieleni dostosowanej do wzrostu w trudnych warunkach miejskich. oryginalna forma siedziska oraz rozkład jazdy wraz z możliwością jego podświetlenia – informuje radna Alicja Wilak, przewodnicząca Zarządu Osiedla.

Koncepcja projektowa powinna zawierać: mało wymagającą zieleń dostosowaną do wzrostu w trudnych warunkach miejskich, dowolną formę siedziska uwzględniającego niewielką przestrzeń wokół słupa oraz rozkład jazdy autobusów lub tramwajów wraz z możliwością jego podświetlenia.

Autorzy najlepszych koncepcji projektowych otrzymają nagrody pieniężne:
I miejsce – 7500 zł,
II miejsce – 1500 zł,
III miejsce – 1000 zł.

Prace konkursowe, wnioski, dokumenty i oświadczenia wymagane regulaminem należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs.zielonyslup@um.poznan.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada 2020 r.

W działania zaangażowani są radni: Małgorzata Osińska, Jacek Maleszka, Alicja Wilak

Share

Zobacz również