Schody i pochylnia – inwestycje nad Wartą

Rozpoczęły się prace związane z budową schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy parku Stare Koryto wraz z dojściem do rzeki oraz budowa slipu dla służb ratunkowych przy ul. Panny Marii. O inwestycje apelowała w uchwałach Rada Osiedla Stare Miasto.

Zakończenie robót przy budowie slipu dla służb ratunkowych planowane jest na koniec listopada 2017 r. a schodów i pochylni w kwietniu 2018 r. Terminy, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych czy podwyższonego stanu wody w rzece, mogą ulec zmianie.

Miejskie służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy budowy. Ze względu na zakres prac aż do samego brzegu rzeki wskazane jest korzystanie Wartostrady (na górnym tarasie). W miarę postępu prac, teren budowy będzie ulegał zmianie.

Slip ma być gotowy jeszcze w tym roku- planowany termin zakończenia robót to koniec listopada. Schody oraz pochylnia z dojściem do rzeki, mają powstać do kwietnia 2018 roku, tak, by były gotowe na nowy sezon. Wykonawca zastrzega jednak, że w przypadku złych warunków pogodowych lub podwyższonego stanu wody w rzece, prace mogą się wydłużyć.

O schody i pochylnię w tym miejscu apelowało wielu poznaniaków. Warto przypomnieć, że nad rzekę prowadziły schody usytuowane w kilku punktach, m.in. przy cyplu, które wyremontowano wiosną. Dodatkowo podczas sezonu miasto i Kontener Art ustawiają kolejne metalowe konstrukcje. Jedno z niebezpiecznych zejść zostało kilka miesięcy temu rozebrane przez miejskie służby.

Z kolei slip dla służb ratunkowych poprawi bezpieczeństwo poprzez szybsze i bezpośrednie dotarcie do poszkodowanego w przypadku konieczności udzielenia pomocy.

Problem ten był omawiany m.in., podczas posiedzenia Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Radny Krzysztof Sroczyński – Podczas posiedzenia członkowie Komisji jak również goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa związane z tym terenem w kontekście zabezpieczenia wodnego tj. pijąca młodzież na tym terenie może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych w związku z czym teren ten powinien być w sezonie przez jednostki ratownictwa wodnego. Ustalono, że zostanie wystosowane pismo do Pana Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, dotyczące zabezpieczenia ze strony miasta tych terenów prze jednostki ratownictwa wodnego.

Radni mieli także wątpliwości, czy ekonomicznie i przestrzennie uzasadnione jest budowanie w odległości około 100 metrów nowych schodów i podobniej konstrukcji przy planowanej Kładce Berdychowskiej.

Radny Tomasz Dworek – Ważne jest całościowe podejście do tych inwestycji, realizowanych przez różne podmioty i koordynacja wszystkich prac ze strony miasta. Należy także mieć na uwadze budowę oświetlenia i dokończenie górnej – zachodniej Wartostrady, jednej z najbardziej uczęszczanych tras nie tylko przez rowerzystów ale też pieszych i biegaczy oraz sensowne połączenie z Kładką. Tu niestety mamy problem natury własnościowej. Działka [nr 88 arkusz 16, obręb 04], z fragmentem przedwojennego kompleksu budynków – Czartoria 5, która znajduje się na przedłużeniu trasy nie stanowi własności Miasta Poznania. Przeszkodą w rewitalizacji terenów nad Wartą mogą być ciągle nierozwiązane kwestie własnościowe, z którymi nie poradził sobie poprzedni zarząd miasta.

Pismo UMP dotyczące koordynacji inwestycji i przedłużenia zachodniej Wartostrady – PDF

Źródło: informacja i zdjęcia Urząd Miasta Poznania, Tomasz Dworek

 

Share

Zobacz również