Rewitalizacja starego koryta Warty – zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty dotyczące rewitalizacji Starego Koryta Warty. Chcemy zastanowić się wspólnie – w gronie mieszkańców miasta i dzielnicy, artystów, architektów krajobrazu, architektów i urbanistów – jak powinien w przyszłości wyglądać ten teren, aby mógł nas wszystkich cieszyć swoim pięknem i funkcjonalnością. Porozmawiamy o naszych potrzebach, preferencjach i pomysłach dotyczących zagospodarowania i codziennego użytkowania tego obszaru.

Warsztaty będą odbywały się w małych grupach projektowo-dyskusyjnych ok. 5-6 osobowych, o mieszanym składzie – do każdej grupy chcemy zaprosić mieszkańców i profesjonalistów.

ZAŁOŻENIA

Warsztaty poświęcone są zagadnieniom rewaloryzacji północnego fragmentu Starego Koryta rzeki Warty w Poznaniu. Chcemy zastanowić się wspólnie – w gronie mieszkańców miasta i dzielnicy, artystów, architektów krajobrazu, architektów i urbanistów – jak powinien w przyszłości wyglądać ten teren, aby mógł nas wszystkich cieszyć swoim pięknem i funkcjonalnością. Porozmawiamy o naszych potrzebach, preferencjach i pomysłach dotyczących zagospodarowania i codziennego użytkowania tego obszaru.

CEL

Celem jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju północnego fragmentu Starego Koryta jako ważnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w samym sercu Poznania – w odniesieniu do całego układu dawnej odnogi Warty oraz w kontekście tak wartościowego kulturowo i historycznie sąsiedztwa Ostrowa Tumskiego i Starego Rynku. Dążymy do określenia współczesnej roli tego obszaru i nadania mu nowego znaczenia poprzez wyartykułowanie jego historycznej przeszłości i wprowadzenie współcześnie atrakcyjnych rozwiązań przestrzennych.

REZULTAT

Wynikiem warsztatów ma być stworzenie koncepcji projektowych zagospodarowania północnego fragmentu Starego Koryta rzeki Warty w Poznaniu w zakresie: ścieżek, układu zieleni i wyposażenia w elementy małej architektury. Konfrontacja wypracowanych podczas warsztatów rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych posłuży jako materiał do dyskusji nad przyszłym kształtem przestrzennym tego terenu.

WARSZTATY RE_WITA STARE KORYTO WARTY

CZAS
17.03.2017, godz. 17.00-19.00
18.03.2017, godz. 11.00-16.00

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I, ul. Garbary 82, Poznań

Dzień 1, piątek 17 marca 2017

16:30 – 17:00 Rejestracja
17:00 – 17:30 Oficjalnie przywitanie oraz prezentacja wprowadzająca – Stare Koryto Warty w Programie Rewitalizacji – przedstawiciele Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania
17:30 – 17:45 Prezentacja inspiracji – Dominika Pazder
17:45 – 18:15 Pierwsze pomysły projektowe
18:15 – 18:30 Porządkowanie pomysłów pod kątem priorytetów
18:30 – 19:00 Prezentacja pomysłów

Dzień 2, sobota 18 marca 2017

11:00 – 12:00 Sprawdzenie pomysłów w terenie
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:30 Dopracowanie projektów
13:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:45 Przygotowanie prezentacji końcowych
14:45 – 15:30 Prezentacje finalne
15:30 – 16:00 Głosowanie, ogłoszenie wyników, plan działania i następne kroki

fot. Jakub Wittchen

Share

Zobacz również

1 odpowiedź

  1. Poznaniak pisze:

    warsztaty są dla 30 os. i kosztować nas podatników będą ok. 10 tys. zł. Tylko po co to robić skoro podobno ma być tam parking? W związku z rozszerzeniem strefy 30 na obszar Starego Rynku , tak podano w trakcie konsultacji, na terenie tym miał być parking który miał bilansować likwidację ponad 160 miejsc parkingowych zlikwidowanych wokół starego rynku.