Re_wita – nowe pomysły na Stare Koryto

Dziś jest to mało atrakcyjne społecznie i turystycznie miejsce. Północą część starego koryta Warty zajmuje parking strefy parkowania i szkolne boisko, które zamiast młodzieży częściej służy imprezowiczom i fanom golfa… którzy w zielonej murawie powycinali dołki. Jak przestrzeń ta powinna wyglądać w perspektywie 10 lat dyskutowali i twórczo wspólnie pracowali okoliczni mieszkańcy, studenci architektury i miejscy aktywiści.

Podstawowe problemy dotyczyły komunikacji – połączenia tego fyrtla zarówno ze zrewitalizowaną częścią koryta – nowym parkiem, cyplem nad Wartą na którym planowana jest rzeczna marina oraz budynkami na Chwaliszewie i ulicy Szyperskiej. Żeby mieszkańcy chcieli korzystać z odnowionej przestrzeni konieczne jest naturalne bezkolizyjne przejście. Dziś do zabawy i rekreacji na istniejącym boisku zniechęca dwupasmowa trasa szybkiego ruchu i nieprzyjazny system przejść dla pieszych.

Mieszkańcy Chwaliszewa od zawsze byli mocno związani ze swoim fyrtlem i troszczyli się o komfort życia, o czym mówił dr Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przypomniał m.in. że Most Chwaliszewski wyłożony był kostką, ale drewnianą, by hałas wywoływany przez konne wozy nie przeszkadzał w spoczynku.

Uczestnicy Re-Wity, czyli warsztatów przygotowanych przez Centrum Otwarte przez dwa dni pracowali w kilkuosobowych zespołach nad wizją północnej części koryta Warty w przestrzeni najbliższych 10 lat. Dziś społecznie atrakcyjną przestrzeń zajmują potrzebne miejsca postojowe, lepszym pomysłem w opinii projektantów wydaje się jednak wybudowanie piętrowego parkingu ze ścianami zieleni, położonego na wolnej dziś działce przy ulicy Wenecjańskiej.

Co powinno się znaleźć na północnej części starego koryta?

W koncepcjach poszczególnych grup zawsze najważniejszymi elementami były woda i zieleń, w różnych formach: trawiastych pagórków na których można poleżeć, sensorycznego ogrodu zmysłów z sadem i kwietnikami czy parku wodnego, który z jednej strony nawiązywać powinien do historii, ale przede wszystkim być miejscem relaksu i zabawy.

Projektanci kładli nacisk na połączenie całości koryta w spójną atrakcyjną dla różnych użytkowników. Dziś mieszkańców cieszy oddany w ubiegłym roku park, ale rewitalizacji wymaga też plac Międzymoście, przypominający historyczną przeprawę.

W przedstawionych koncepcjach poszczególne fragmenty łagodnie się przenikały, łączyły się ze sobą, poprzez most, ale zaznaczony symbolicznie, w postaci świetlnych elementów bądź małej architektury. Estetyczna forma centralnego placu powinna także podkreślać znaczenie traktu który przez wieki prowadził z katedry do ratusza i zamku królewskiego.

We wszystkich koncepcjach zwracano uwagę na elementy wypoczynku i rekreacji mieszkańców i osób korzystających z uroków Warty i jej okolic. Na Starym Mieście brakuje zewnętrznych siłowni, boisk [z kameralnymi trybunami] czy bardziej wymagającej przestrzeni jak tor rowerowo-crossowy. Na te sportowe atrakcje powinno znaleźć się miejsce w rewitalizowanej przestrzeni.

Organizatorom zależało przede wszystkim na poznaniu oczekiwać lokalnej społeczności i wygenerowaniu pomysłów niezależnie od istniejących dziś barier i uwarunkowań – zaznacza Andżelika Jabłońska z Fundacji Made in Art, która obok Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania była współorganizatorem przedsięwzięcia. To okazja do porozmawiania o komforcie życia, oczekiwaniach i problemach osób, które są najbliższymi użytkownikami przestrzeni starego koryta.

Pan Ryszard Reisner z ulicy Szyperskiej zauważył także, że w historycznej narracji całkowicie pomija się portowy charakter Chwaliszewa, a przecież przez kilkaset nad Wartą rozładowywano barki, cumowały statki turystyczne m.in., do Puszczykowa ale też łowiono ryby. Warto więc przypomnieć turystom i mieszkańcom przemysłowy charakter fyrtla.

Ważne, żeby poszczególne elementy koryta z atrakcjami da różnych grup tworzyły spójną całość i przede wszystkim były dobrze skomunikowane zarówno z budynkami mieszkalnymi oraz turystycznymi trasami. Dziś to największy problem i wyzwanie dla przestrzeni odgrodzonej dwupasmową trasa szybkiego ruchu i mało atrakcyjnymi Garbarami.

Podsumowanie warsztatów – Pobierz Raport – PDF

Share

Zobacz również