Przebudowa ul. Rybaki – punkt konsultacyjny

We wtorek 25 kwietnia przy ul. Rybaki Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do punktu konsultacyjnego na skwerze przy ul. Rybaki i Strzałowej. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wzięcia udziału w sondażu ulicznym dotyczącym zmian na ich ulicy.

Pytania zwarte w ankiecie będą miały formę alternatywnych skonkretyzowanych rozwiązań. Respondenci zostaną poproszeni o wskazanie jednego z nich. Pytania będą dotyczyły m.in. małej architektury, miejsc postojowych i kierunków ruchu na ulicy.

Punkt będzie działał w godz. 9.00-17.00.

Sondaż uliczny jest jednym z elementów przeprowadzanych konsultacji społecznych w związku z planowaną w tym roku rozbudową ul. Rybaki.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem ulica zyska nową nawierzchnię jezdni i chodników, zieleń wysoką i niską, małą architekturę oraz nową organizację ruchu.

Dodatkowe informacje: http://www.pozim.pl/inwestycje/w-przygotowaniu/remont-ul-rybaki

Uwagi Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania: http://idp.org.pl/uwagi-idp-do-projektu-przebudowy-ul-rybaki/

Share

Zobacz również