Prywatna szkoła wyższa chce budować parkingi

Rada Osiedla Stare Miasto otrzymała informacje o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla parkingu przy ul. Na Podgórniku. Wiosek złożyła prywatna szkoła wyższa Collegium na Vinci.

Należy przypomnieć, że część działek na których uczelnia chce budować parking należy do Miasta Poznań. Dla działek tych wydane zostały już warunki zabudowy na wniosek Collegium da Vinci. Miasto nie zdecydowało się jednak na sprzedaż nieruchomości prywatnemu podmiotowi. Dziś Collegium da Vinci wnioskuje o budowę na tym terenie parkingu.

[listopad 2017] Miasto nie jest zainteresowane zbyciem działki, otwarte jest natomiast na rozmowy z wyższą uczelnią na temat przeznaczenia tych terenów np. pod budynki dydaktyczne. Dziś na tej działce znajduje się bardzo potrzebny w tym rejonie parking, na którym swoje auta pozostawiają nie tylko studenci i naukowcy ale także urzędnicy z pobliskiego Urzędu Wojewódzkiego [urząd zapewnia tylko 44 miejsca]

Ale jest to tymczasowe rozwiązanie, a dalsze ewentualne inwestycje muszą uwzględniać przedstawione przez władze miasto wytyczne urbanistyczne i inwestycyjne związane z torami kolei aglomeracyjnej i dokończeniem udowy pierwszej ramy komunikacyjnej.

Należy przypomnieć, że Magistrat odmówił przystąpienia do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o co wnioskowała Rada Osiedla Stare Miasto w uchwale. Decyzja ta argumentowana była w następujący sposób:

W kontekście przestrzennym wnioskowanym dla wnioskowanej działki uzasadniona jest kontynuacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w pasie miedzy ulicą Na Podgórniku a torami kolejowymi tworząc tym samym zwarty kwartał z zabudową o porównywalnej wielkości.

W tracie spotkań z Radą Osiedla Stare Miasto przedstawiciele SWPS – Collegium na Vinci, w kontekście krytyki związanej z minimalną liczbą miejsc parkingowych dla planowanego akademika argumentowali, że osoby mające mieszkać w wybudowanym domu studenckim nie potrzebują miejsc dla aut.

Inwestycja przy torze kolejowym

Należy wziąć pod uwagę, że nowe inwestycje w tym punkcie muszą uwzględniać powstanie trzeciego [może i czwartego toru kolei aglomeracyjnej] a także dokończenie pierwszej ramy komunikacyjnej. Zgodnie z informacjami podanymi przez Magistrat 10 czerwca rusza Poznańska Kolej Aglomeracyjna w planowanym standardzie pociągów kursujących co pół godziny. Realizacja systemu na wschodnim odcinku wzdłuż Cytadeli planowana jest w latach 2019 – 2021

Odcinek między stacjami Poznań Główny a Poznań Wschód liczy tylko 5 km, ale jest dziś najbardziej newralgicznym na terenie Poznańskiego Węzła Kolejowego. Tędy jadą zarówno pociągi dalekobieżne do Warszawy czy Gdyni, jak i regionalne do Konina i Wągrowca. W dzień powszedni kursują tędy aż 184 pociągi na dobę, w tym 34 to ekspresy, a do tego dochodzi 46 międzywojewódzkich i 104 regionalne. Jeśli ma być ich więcej, trzeba wybudować na tym odcinku trzeci tor. Tylko wtedy pociągi w ramach Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogły jeździć regularnie, co pół godziny w każdym kierunku. Dziennie przełoży się to na ok. 100 pociągów więcej. – Kolej metropolitalna uzależniona od budowy toru. Źródło: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,23122683,kolej-metropolitalna-cztery-warianty-budowy-nowego-toru-do.html]

– To bardzo ważna inwestycja dla Poznania – nie ma wątpliwości wiceprezydent Maciej Wudarski.
[http://www.gloswielkopolski.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/pkp-kolejny-krok-w-strone-trzeciego-toru-kolejowego-w-poznaniu-choc-do-budowy-jeszcze-daleko-mapa,12994614/]

Przypomnieć należy także, że miasto planuje tu także dokończenie pierwszej ramy komunikacyjnej, co jest niezbędne do zapewnienie komunikacji nowych osiedli na Ostrowie Tumskim, a poprawić ma zakorkowane Garbary, będące dziś komunikacyjnym ściekiem na którym nikt nie chce mieszkać.

O inwestycji radni będą rozmawiać podczas posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, w środę 23 maja o godz. 16:30 w siedzibie ROSM.

Share

Zobacz również