Projekt trasy rowerowej "Wartostrada"

Podczas sesji 30 czerwca RO zajęła stanowisko w sprawie realizacji projektu „Wartostrada” we współpracy z radami osiedli. Rada wypowiada się w tej kwestii pozytywnie. Projekt zakłada bowiem wykorzystanie ogromnego potencjału turystyczno-rekreacyjnego drzemiącego w terenach nadwarciańskich, o których zagospodarowaniu mówi się od wielu lat. Do przedstawionej koncepcji Rada zgłasza jednak pewne uwagi, których uwzględnienie umożliwi jeszcze większe przystosowanie tras pieszych i rowerowych dla potrzeb mieszkańców i turystów.

Rada Osiedla Stare Miasto popiera propozycję Wydziału Ochrony Środowiska polegającą na wytyczeniu wzdłuż rzeki Warta systemu ścieżek rowerowych, zwanego potocznie „Wartostradą”. Rada uważa, iż projekt ten stanowi kolejny istotny etap w rozwoju miasta w tak ważnej dla mieszkańców sferze rekreacji i wypoczynku. Przede wszystkim jednak dzięki niemu wykorzystane zostaną tereny nadwarciańskie, w których drzemie ogromny potencjał, a które dotąd pozostawały nieużywane. W końcu, będzie to na pewno działanie, które w poznańskiej debacie publicznej mieszkańcy, radni, urzędnicy i media wskazywali jako bardzo potrzebne, a które dotąd bywało zaniechane.

Do przedstawionego projektu mamy jednak kilka uwag, o których uwzględnienie, już na etapie projektowania, prosimy w imieniu mieszkańców:

1)      Sugerujemy wybór wariantu zapasowego na całej długości „Wartostrady”, tam gdzie to fizycznie możliwe. Rozwiązanie to ma wiele zalet:

a)      jest tańsze w zastosowaniu niż wariant podstawowy,

b)      na trasie ścieżki prowadzonej na koronach wałów i stoków będzie można postawić elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci czy latarnie,

c)      ścieżkę prowadzoną na koronach wałów i stoków będzie można oznakować znakami pionowymi,

d)      poprowadzenie ścieżki koronami wałów i stoków będzie dla mieszkańców wygodniejsze (brak przymusu wjeżdżania i zjeżdżania na/z szczyt wału), przy tym nie straci na walorach rekreacyjno-krajobrazowych,

e)      umożliwi korzystanie ze ścieżki również w przypadku zalania terenu międzywala.

2)      Proponujemy, aby projekt ścieżki zakładał korzystanie z niej również przez pieszych. Wymaga ono zbudowania drogi odpowiedniej szerokości, z zachowaniem odpowiednich proporcji szerokości toru „rowerowego” i „pieszego”. Sugerujemy wyraźne, nie tylko wizualne, ale również fizyczne, oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika. Przekazujemy do rozważenia pomysł wykonania chodnika z innej nawierzchni niż droga dla rowerów, np. z kostki brukowej. Rozwiązanie to tworzyłoby w spacerujących i pedałujących przekonanie, że chodnik jest sferą wyłącznie dla pieszych, a droga rowerowa – dla rowerów. Liczymy, że dzięki niemu na trasie będzie zachodzić mniej kolizji.

3)      Sugerujemy ustawienie na całej trasie projektowanej trasy elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci i latarni, względnie klombów czy gazonów z roślinami lub innych elementów. Wskazujemy jednak, że koniecznym warunkiem budowy tych obiektów jest ich wysoka odporność na akty wandalizmu, których ryzyko jest dość wysokie na projektowanym odcinku „Wartostrady” na terenie osiedla Stare Miasto.

4)      Sugerujemy bezkolizyjne połączenie „Wartostrady” ze ścieżkami i chodnikami na mostach Królowej Jadwigi, św. Rocha oraz Bolesława Chrobrego. W przypadku mostów położonych na „skraju” osiedla, tj. mostu Królowej Jadwigi i B. Chrobrego, sugerujemy rewitalizację przejazdu pod nimi. W jej ramach powinny się znaleźć prace porządkowe, remont nawierzchni, ale również zamontowanie oświetlenia. Przekazujemy pod rozwagę również pomysł rewitalizacji „wizualnej” tych miejsc w postaci namalowania murali. Ponadto, przejście podziemne pod mostem B. Chrobrego proponujemy również wykorzystać jako przejście „przez most” dla pieszych, co wiąże się z likwidacją przejścia przez ulicę oraz z wybudowaniem schodów po północnej stronie mostu i remontem schodów po jego południowej stronie.

5)      Ponadto, wspieramy pomysł połączenia „Wartostrady” z chodnikami i ulicami (niekoniecznie w okolicach mostów) w miejscach, gdzie będą się one stykały z projektowaną trasą, tak jak ma to miejsce na końcu ul. Czartoria. Dodatkowo, wspieramy bardzo trafny pomysł poprowadzenia ścieżki przez teren starego koryta Warty, co pozwoli na wygodny i bezkolizyjny dojazd rowerem do ścisłego centrum.

6)      W związku z punktem 6., proponujemy oznakowanie całej projektowanej trasy znakami poprawiającymi orientację rowerzystów i pieszych w przestrzeni miejskiej. Jesteśmy pewni, że takie rozwiązanie znacznie ułatwi dojazd rowerzystów w najatrakcyjniejsze miejsca w Poznaniu.

7)      Sugerujemy poprowadzenie ścieżki pieszo-rowerowej również na „cyplu” po północnej stronie mostu B. Chrobrego. Jest to teren bardzo uczęszczany przez spacerujących, więc rozwój infrastruktury rekreacyjnej w tym miejscu na pewno będzie pozytywnie odebrany przez mieszkańców i turystów.

8)      W ramach „dostosowywania” Wartostrady do potrzeb pieszych, sugerujemy wyremontowanie schodów między mostem B. Chrobrego i św. Rocha – zarówno tych, znajdujących się obok mostu B. Chrobrego, jak i tych zlokalizowanych przy kamienicy na Chwaliszewie. Ponadto, proponujemy budowę schodów na odcinku most św. Rocha – most Królowej Jadwigi.

9)      Sugerujemy rozważenie dostosowania projektu do warunków technicznych miejskiej sieci monitoringu. Chodzi o rozeznanie w rozłożeniu systemu światłowodowych i przyłączy i ewentualne takie dostosowanie projektu, aby w przyszłości założenie kamer na opiniowanym odcinku, co zapewne będzie miało miejsce, było łatwiejsze.

Share