Projekt Centrum. Potrzeba dyskusji i przyszłościowych rozwiązań.

Rada Osiedla Stare Miasto u uchwale przyjętej na sesji w dniu 29 lipca 2022 zwróciła się do Władz Miasta z prośbą o zintensyfikowanie działań informacyjnych dotyczących realizacji Projektu Centrum, a tym samym wykorzystanie potencjału społecznego we wspólnym kształtowaniu przestrzeni wspólnej.

Dyskusja wokół wycinki drzew na 27 Grudnia stała się impulsem do dyskusji na temat charakteru centrum miasta w sytuacji przede wszystkim zmian klimatycznych ale także oczekiwań różnych grup interesariuszy.

Rada Osiedla Stare Miasto ponownie zwraca uwagę na zmniejszającą się liczbę mieszkańców i degradację przestrzenną, tworzenie miejsc nieprzyjaznych m.in. w wyniku wydawanych przez Urząd warunków zabudowy inwestycji deweloperskich (patologiczne miniapartamenty, najem krótkoterminowy)

Zmiany zarówno klimatyczne oraz te związane z szerszymi uwarunkowaniami polityczno – gospodarczymi jak konsekwencje stanu epidemii czy wojny w Ukrainie mają na Starym Mieście w kontekście całego Miasta Poznania najpoważniejsze skutki. To wszystko wpływa na obniżenie komfortu życia w centrum miasta. Nie są tworzone także mechanizmy zachęcające do zamieszkania na Starym Mieście.

Realizowane projekty komunalne, które mają swój rozmach inwestycyjny w długim, kilkuletnim procesie realizacyjnym, w 2022 czy 2023 przestają odpowiadać na wyzwania klimatyczne i potrzeby lokalnej społeczności.

Przed mieszkańcami Starego Miasta, Poznania i turystami kolejne utrudnienia dlatego Rada Osiedla Stare Miasto wnioskuje o intensyfikację działań informacyjnych na kilku płaszczyznach:

  • z lokalną społecznością w zakresie m.in. utrudnień komunikacyjnych, dojazdów do posesji, ulg i zwolnień z podatków
  • z właścicielami budynków i kamienic w zakresie rewaloryzacji przestrzeni, estetyki i działań promieszkaniowych i ekologicznych
  • z mieszkańcami centrum miasta i Poznania w zakresie komunikacji publicznej, dziś śródmieście de facto odcięte jest od linii komunikacyjnych, z dużymi utrudnieniami w komunikacji samochodowej
  • w zakresie równego dostępu do przestrzeni publicznej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
  • z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, ekologicznymi w zakresie przystosowania przestrzeni wspólnej do zmian klimatycznych

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca: radny Tomasz Dworek

Radny Tomasz Dworek: Warto także rozmawiać o przyszłości Gwarnej, która jest jedną z najbrzydszych dziś ulic w centrum miasta. Owszem przejdzie swoja metamorfozę w ramach kolejnego etapu prac, ale warto tu wspólnie zastanowić się nad jakością i użytecznością przestrzeni wspólnej. Dziś cześć działek pod arkadami jest własnością prywatną, część miejską. Teoretycznie więc trakt pod filarami może zostać wyłączony z komunikacji. Tak zresztą już się dzieje, parkują tu auta. Problematyczne są także daszki od strony wschodniej, ich konstrukcja zapewne nielegalnie umocowana została na gruncie miejskim, a ich usuniecie może spowodować spore problemy budowlane. Prawdopodobnie także trakcja tramwajowa zamiast jak dziś przymocowana do elewacji będzie na dodatkowych słupach.

Badanie przestrzeni ulicy Gwarnej za pomocą narzędzi biofeedbacku: https://www.architekturaibiznes.pl/badanie-przestrzeni-eyetracking-eeg-dworek,10992.html

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *