Posiedzenie Komisji Rewitalizacji

Zapraszamy na XXVIII posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie w środę 23 maja 2018 r. w Siedzibie Rady Osiedla przy ul. Młyńskiej, o godz. 16:30.

Głównym celem spotkania będzie omówienie bieżących spraw związanych z działaniami Komisji.
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Zjeżdżalnia nad Wartą – omówienie inicjatywy i wypracowanie stanowiska
3. Remont ulicy Rybaki – wypracowanie uwag do wykonanych prac
4. Omówienie działań związanych projektem MPZP Park im. J.H. Dąbrowskiego – podsumowanie spotkania z mieszkańcami


———————————————————————————————————-
5. Wypracowanie stanowiska w sprawie zmiany organizacji ruchu w pobliżu SP nr 13
6. Rewitalizacja ulicy Działyńskich
7. ul. Podgórnik – omówienie bieżącej sytuacji


——————————————————————————————————————
8. Plac Bernardyński – wypracowanie stanowiska w sprawie niezbędnych działań zmierzających do uporządkowania terenu
9. Przejście dla pieszych na ul. Estkowskiego


—————————————————————————————————–
10. Wolne głosy i wnioski.
Planowana długość posiedzenia – około 2 godziny.

Share

Zobacz również