Porządek i bezpieczeństwo. Bieżące problemy

7 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego podczas którego radni dyskutowali przede wszystkim o problemach związanych z organizacja ruchu, brakiem miejsc parkingowych oraz problemem bezdomności.

Radni poruszyli problem nieprawidłowego oznakowania ulic na Starym Mieście. Często znaki wprowadzają kierowców w błąd lub usytuowane są tak, że trudno je zauważyć.

Radna Lidia Koralewska zaproponowała przeprowadzenie drogowego audytu po zakończeniu przez Zarząd Dróg Miejskich wprowadzania rozwiązań II etapu strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku. W opinii radnej Alicji Wilak wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać na bieżąco.

Jeden z przykładów zgłoszonych przez mieszkańca, D. Nowaka. Znak – zakaz ruchu jest niewidoczny dla kierowców jadących ulicą Wielką. Skutkuje to skutkuje znacznym ruchem na Kramarskiej i Klasztornej i parkowaniem nieświadomych często kierowców na Żydowskiej oraz Woźnej (szczególnie gdy nie ma wystawionych stolików). Dobrze, że znak jest mały, ale umieszczony został na wysokim słupie, a ukształtowanie przestrzeni w tym miejscu nie daje żadnych wyraźnych sygnałów, że wjazd jest zabroniony.

Radna Lidia Koralewska wskazała także na problemy drogowe na ulicy Ogrodowej, gdzie inwestor stawiający kamienicę – „Żelazko” zajął na potrzeby inwestycji połowę jezdni, a także fragment ulicy Krysiewicza.

Spowodowało to ograniczenie liczby miejsc parkingowych. W jej opinii Zarząd Dróg Miejskich powinien zobowiązać dewelopera do opłaty nie za zajęcie pasa drogowego a za wykupienie miejsc parkingowych. Miejsce to dziś de facto służy nie potrzebom budowlanym ale jako parking dla pracowników.

Na wniosek radnego Tomasza Dworka członkowie komisji dyskutowali o rozwiązaniach komunikacyjnych w okolicach Mostu Rocha.

Mieszkańcy wskazywali tu na nadmierną prędkość aut, zwłaszcza w pobliżu skrzyżowania z ul. Grobla [mieści się tu skwer z placem zabaw] oraz przy ul. Wierzbowej. Radny Dworek wystosował wcześniej pismo do ZDM z pytaniem o kontrolę korzystania z buspasów na ul. Mostowej, gdzie zgodę na poruszanie mają także pojazdy przewożące co najmniej 3 osoby. ZDM poprosił o przedłużenie terminu odpowiedzi do 30 listopada 2017.Zaskakujące w tym rejonie są także rozwiązania komunikacyjne przy Wartostradzie. Zarząd Dróg Miejskich zlekceważył prośbę dotyczącą umieszczenia odblasków na słupach ograniczających wjazd na drogę rowerową. Nie wiadomo także dlaczego płatny parking strefy wyznaczono na nieutwardzonej nawierzchni, natomiast wyasfaltowana zatoczka służy do omijania strefy parkowania. Warto tu zaznaczyć, że środki pochodzące ze SPP przeznaczane są na remonty staromiejskich ulic. Z tych pieniędzy w przyszłym tygodniu rozpocznie się m.in. rewaloryzacja ulicy Rybaki.

Radna Alicja Wilak przedstawiła także problem nadmiernej prędkości pojazdów na Al. Marcinkowskiego proponując utworzenie wyniesionych przejść dla pieszych lub rozwiązań wymuszających zmniejszenie prędkości. Zauważyła także, że kierowcy jadący ulicą przy Placu Wolności nie przestrzegają „reguły prawej ręki”.

Radni dyskutowali także na wniosek radnego Andrzeja Rataja o skuteczniejszym egzekwowaniu od właścicieli psów obowiązku sprzątania po swoich pupilach. Wystosowane zostanie pismo do Straży Miejskiej z prośbą o częstsze kontrole.

Poruszono także problem osób żebrzących na Starym Mieście i bezdomnego koczującego na Placu Cyryla Ratajskiego.

W pomoc zaangażowana jest radna Alicja Wilak która poinformowała, że przeprowadziła wiele rozmów z miejskimi jednostkami, między innymi z MOPR. Wskazała jakie należy zastosować przepisy żeby pomóc bezdomnemu. MOPR podejmie działania w tym temacie.

Radna Kornelia Piotrowska wystosuje do Zarządu Dróg Miejskich pismo z prośbą o przywrócenie w sezonie zimowym miejsc parkingowych na ul. Kwiatowej zajmowanych wcześniej przez ogródki.

W posiedzeniu komisji udział wzięli radni: Sławomir Cichocki, Lidia Koralewska, Kornelia Piotrowska, Alicja Wilak

Share

Zobacz również