Pieniądze na oddolne działania także dla grup nieformalnych!

Rada Osiedla Stare Miasto ogłasza nabór wniosków na „Inicjatywy oddolne na Starym Mieście”. W tym roku, inaczej niż w ostatnich latach, ze swoimi pomysłami będą mogły zgłaszać się zarówno organizacje pozarządowe, jak i małe grupy nieformalne.

Założeniem tych działań jest aktywizacja mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i podejmowanie wraz z mieszkańcami działań w odpowiedzi na ich potrzeby. Na ten cel Rada Osiedla Stare Miasto przeznaczyła w tym roku 50 tysięcy złotych.

Zachęcamy mieszkańców do aktywnego współtworzenia wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, sportowym – informuje radna Katarzyna Hełpa Liszkowska, koordynatorka działań. Udało się tak przygotować regulamin, by w działaniach mogły wziąć udział grupy nieformalne, np, sąsiedzi czy paczka przyjaciół. Ważne, żeby inicjatywy integrowały lokalną społeczność.

Pomysłów na pewno nie będzie brakowało, zawsze barierą były procedury biurokratyczne. Dzięki współdziałania z CIL-ami, czyli centrami inicjatyw lokalnych łatwo będzie można uzyskać finansowe wsparcie. Bardzo proste formularze z zarysem pomysłu można składać w trybie ciągłym, do wyczerpania środków u organizatorów działań CILowych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. dla NGO-sów i 2,5 tys. dla grup nieformalnych.

Organizatorem działań „Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście” we współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto są: Fundacja Wspiera Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREAKTYWATOR oraz Poznańska Fundacja Artystyczna realizujące działania w ramach programu Centrum Inicjatyw Lokalnych: CIL STARtownia STARomiejska oraz CIL Sąsiedzi z Kólturą.

Szczegóły w załączonym regulaminie:

Share