Patrol z Policją i SM. Czy działa ustawa hałasowa?

Notatka z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Osiedla Stare Miasto z 18 czerwca 2021.

 1. W posiedzeniu Komisji, która odbyła się w formie wizji w terenie od godz. 22.00, udział wzięli staromiejscy radni, a z ramienia policji z-ca naczelnika prewencji Marcin Łakomczyk, Straży Miejskiej – kierowniczka Referatu Stare Miasto Justyna Pisarek.
 2. Spotkanie dotyczyło głównie przestrzegania przepisów określających działanie restauracji i ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego i poza nim.
  W tym:
  a) Uchwały RMP w sprawie Utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w której
  w rozdziale 2, § 5 zapisano:
  „W zakresie wyposażenia ogródków gastronomicznych zakazuje się stosowania sztucznej trawy, lokalizacji barów, stojaków typu roll-up, lodówek i innych elementów technicznych, w tym telewizorów, głośników i odtwarzaczy muzyki.”
  b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dn. 26 lutego 2020r. (zapis nie uległ zmianie w kolejnych zarządzeniach): w którym w § 6 pkt 2 zapisano:
  „Ustala się czas funkcjonowania ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych zlokalizowanych poza obszarem Parku Kulturowego Stare Miasto w każdy dzień tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00”.
 3. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
  1) Lokal „Miejscówka” ul. Św. Marcin 29, po godz. 22 funkcjonował ogródek gastronomiczny, który zajmował niemal całą szerokość chodnika, z lokalu przez otwarte drzwi wydobywała się głośna muzyka
  2) Lokal Hashtag ul. Św. Marcin 29, po godz. 22 funkcjonował ogródek gastronomiczny, z lokalu wydobywała się głośna muzyka.
  3) Lokal z ul. Ratajczaka 34, po godz. 22 funkcjonował ogródek gastronomiczny.
  4) Lokale na ul. Taczaka, po 22 ogródki gastronomiczne były składane, ostatni gość był zapraszany do środka lokalu.
  5) Lokal „Stodola” ul. Półwiejska 19, po godz. 22 funkcjonował ogródek gastronomiczny.
  6) Lokal „Zahir kebab” ul. Półwiejska 23, po godz. 22 funkcjonował ogródek gastronomiczny.
  7) Lokal „Roma” ul. Półwiejska 26, po godz. 22 funkcjonował ogródek gastronomiczny.
  8) „Stratosfera Gier” ul. Półwiejska 24 – na ulicy był wystawiony automat generujący hałas.
  9) Lokal „Hokus pokus” ul. Wrocławska 23 – głośna muzyka wydobywająca się z lokalu.
  10) Lokal „Hola Hola Drink Bar” ul. Wrocławska 10 – muzyka z głośnika zamontowanego na ogródku pod jednym z parasoli.
  11) Lokal „Hashtag” ul. Wrocławska 10 – głośna muzyka emitowane przez otwarte okna.
  12) Lokal „Rodizio de Brazil” ul. Stary Rynek 77 – muzyka emitowana przez głośnik wystawiony na zewnątrz, poza lokal.
  13) Lokal „Up in smoke” ul. Wielka 7 – D. J. grający w otwartym oknie lokalu.
  14) Lokal „Shisha Beirut” ul. Żydowska 1 – głośna muzyka na zewnątrz lokalu. Ponadto w pobliżu lokalu stały nieprawidłowo zaparkowane samochody gości (SM wystawiła dwa mandaty).
 4. Stwierdzono także wiele nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, auta parkowały poza miejscami wyznaczonymi w strefie zamieszkania obejmującej obszar historycznego Starego Miasta, m. in. na skrzyżowaniu Wielkiej i Szewskiej, Szewskiej i Dominikańskiej oraz Żydowskiej.
 5. Podczas wspólnego patrolu zwrócono także uwagę na brak oświetlenia na skwerze u zbiegu ulic Rybaki/ Strzałowa.
 6. Następnie uczestnicy spotkania przeszli przez Stary Rynek i zakończyli posiedzenie Komisji na ul. Wrocławskiej.
Share

Zobacz również