Osada Św. Gotarda. Są założenia rewitalizacyjne

Przy okazji Euro 2012 udało się uporządkować skwer przy ul. Garbary będący częścią Osady Św. Gotarda. Przestrzeń ta wymaga jednak całościowych działań rewitalizacyjnych. Od wielu miesięcy urzędnicy, miejscy aktywiści i staromiejscy radni pracują nad koncepcją upamiętnienia przedlokacyjnej osady.

Ostanie spotkanie Zespołu ds. Osady Św. Gotarda [20 listopada] dotyczyło m.in. zagospodarowania rezerwatu archeologicznego po dawnym klasztorze Dominikańskim

Efektem działań jest wstępny koncepcyjny projekt odnowy tego zaniedbanego od lat miejsca. Celem jest takie zagospodarowanie przestrzeni, by w czytelny sposób odtworzyć i wyeksponować dawny historyczny układ wirydaża klasztornego. Pomocne są w tym wnikliwe badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1970-1971.

To wyjątkowe miejsce, symboliczne dla historii Poznania nie powinno być psią toaletą, a wizytówka Poznania. Jest szansa na to, że przestrzeń Osady Św. Gotarda uzyska należytą rangę i stanie się ważnym punktem historycznej edukacji ale także rekreacji dla mieszkańców Starego Miasta – mówi radny Michał Kondella.

Projekt uwzględnia odpowiednio dobraną zieleń odtwarzającą brakującą zabudowę po stronie północnej i wschodniej, oświetlenie całego obiektu oraz elementy małej architektury włącznie z odbudową starej studni pośrodku placu poklasztornego.

Działania rewaloryzacyjne mają objąć także fragment skwery od strony ulicy Stawnej.

W skład zespołu powołanego przez zastępcę prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego wchodzą przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg, Miejski Konserwator Zabytków, radni a także przedstawiciel klasztoru Jezuitów.

Wcześniej, w związku z pismem ojca superiora dotyczącym parkingu dla autobusów przy ulicy Dominikańskiej, w którym skarżono się na zasłanianie gotyckiej świętymi przez pojazdy, radni prosili o usuniecie szpecących przestrzeń reklam umieszczonych zarówno na fasadzie kościoła jak i w jego otoczeniu. Niestety prośby te zostały zignorowane.

Ponownie prosimy ojców, którzy troszczą się o historyczne otoczenie o poszanowanie przepisów prawa i stosowanie się do zaleceń plastyka miejskiego – mówi radny Tomasz Dworek

 

Przechadza po Osadzie Św. GotardaZdjęcia: Stanisław Wiktor / Cyryl, Tomasz Dworek

Share

Zobacz również