Ogrodowa – nowa zielona aleja. Konsultacje

Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Piekary, w tym koncepcji powstania nowego ciągu pieszego po wschodniej stronie ulicy wraz z zagospodarowaniem pasa drogowego zielenią oraz przebudowę jezdni ul. Ogrodowej.

Uchwalony w ubiegłym roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla parku Dąbrowskiego (przy Starym Browarze) pozwolił na uporządkowanie gemeli przy płocie ustawionym przez centrum handlowe. W tym fyrtlu staromiejscy radni interweniowali kilkukrotnie, ale problemem okazały się sprawy własnościowe, ogrodzenie nie zostało ustawione na granicy działek.

Czekamy także na odpowiedź na pismo zarządu osiedla dotyczące wzajemne rozliczenie powierzchni gruntów pomiędzy miastem Poznań a spółką zarządzającą Starym Browarem. Liczymy także na partycypację finansową centrum handlowego w prace rewaloryzacyjne. Do tej pory Stary Browar podchodził z życzliwością do projektów poprawiających przestrzeń publiczną.

Liniowy układ zieleni i przyjazny ciąg pieszy z sąsiedztwie parku H. Dąbrowskiego, a także zmiana geometrii skrzyżowania z ul. Piekary i Krysiewicza. To najważniejsze elementy koncepcji zmian na ul. Ogrodowej. Poświęcone im konsultacje społeczne potrwają do 18 września 2022.

Najważniejszą zmianą, planowaną w tym miejscu, są nasadzenia zieleni niskiej i drzew po południowej stronie, sąsiadującej z parkiem H. Dąbrowskiego, wraz z budową ciągu pieszego. Ten ostatni zostanie wykonany z przepuszczalnej nawierzchni parkowej i zastąpi istniejące przedepty i fragmenty bitumicznego chodnika. Jest to odpowiedź na społeczne oczekiwanie korzystania z rozwiązań ekologicznych i przyjaznych naturze.

Ponadto na całej długości projektowanego odcinka przewidziano nawierzchnię z rzędowej kostki kamiennej – ta istniejąca obecnie zostanie zachowana, a ta znajdująca się pod asfaltem na pozostałym odcinku będzie odtworzona. Zmieni się również geometria skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piekary i ul. Krysiewicza, a na odbrukowanym fragmencie jezdni po północno-wschodniej stronie pojawi się zieleń. Przy wejściu do parku H. Dąbrowskiego powstanie natomiast podjazd dla wózków. Poniżej prezentujemy szczegółowy opis rozwiązań zawartych w koncepcji przebudowy ul. Ogrodowej.

Zieleń i nowa aleja parkowa

Ciąg pieszy planowany na przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem parku H. Dąbrowskiego, a krawędzią jezdni ul. Ogrodowej będzie de facto aleją parkową o szerokości 2 metrów, otoczoną istniejącą i nową zielenią. Dążąc do ochrony istniejącego drzewostanu zrezygnowano z budowy „standardowego” chodnika. Aleja prowadzić będzie pomiędzy rosnącymi tutaj drzewami i wykonana zostanie z mineralnej, przepuszczalnej nawierzchni (podobne rozwiązanie można zaobserwować na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Hetmańskiej). W jej otoczeniu posadzonych zostanie 1800 metrów kwadratowych krzewów i zasianych 500 metrów kwadratowych trawnika. Projekt przewiduje przesadzenie 2 drzew kolidujących z projektowanym podjazdem dla wózków, oraz nasadzenie 12 nowych drzew.

Nowa geometria skrzyżowania ul. Ogrodowej, ul. Piekary i ul. Krysiewicza

U zbiegu tych trzech ulic przewiduje się zwężenie jednokierunkowego wlotu ul. Krysiewicza do 4 metrów i jego wyprofilowane w taki sposób, aby pojazdy wjeżdżały na skrzyżowanie prostopadle do ul. Ogrodowej. Poprawi to bezpieczeństwo i „czytelność” skrzyżowania dla kierowców. Wlot ul. Piekary zostanie zwężony do 6 metrów poprzez poszerzenie chodnika po zachodniej stronie ulicy i zwiększenie promienia skrętu dla jadących w prawo z ul. Piekary w ul. Ogrodową. W ramach zmian na skrzyżowaniu fragment jezdni w jego północno-wschodnim narożniku zostanie odbrukowany i obsadzony zielenią.

Przebudowa jezdni

Obecnie nawierzchnia odcinka ul. Ogrodowej objętego konsultowanym opracowaniem wykonana jest częściowo z kostki brukowej i asfaltu. Koncepcja przewiduje zachowanie nawierzchni z kostki kamiennej oraz jej odtworzenie na odcinku, gdzie obecnie kostkę przykrywa asfalt. Parkowanie po południowej stronie ulicy zostanie ujednolicone. Obecnie w tym miejscu istnieją dwie zatoki parkingowe: jedna z miejscami prostopadłymi, druga ze skośnymi. Po zmianach w obu zatokach parkowanie będzie możliwe na miejscach prostopadłych, a dwa miejsca zostaną przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wygoda i bezpieczeństwo pieszych

Powstanie ciągu pieszego w sąsiedztwie parku H. Dąbrowskiego znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się pieszych po południowej stronie ul. Ogrodowej. Ponadto koncepcja uwzględnia ujednolicenie chodnika po stronie północnej zgodnie z obowiązującym katalogiem nawierzchni (jasnoszara drobna kostka betonowa z pasami kompensacyjnymi z kostki koloru grafitowego od strony jezdni i zabudowy). Przy wejściu na teren parku H. Dąbrowskiego wybudowana zostanie pochylnia dla wózków. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone i wyposażone w maty fakturowe, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Ponadto krawężniki przy przejściach dla pieszych i na zjazdach zostaną obniżone do 2cm.

Pozostałe rozwiązania

Dokumentację uzupełnia budowa kanału technologicznego, odtworzenie ścieku przykrawężnikowego, przebudowa odwodnienia i wymiana oznakowania. W planie jest także montaż małej architektury: 5 ławek i 11 stojaków rowerowych

Konsultacje społeczne

Opisane wyżej rozwiązania projektowe zostały zilustrowane na załączonym planie sytuacyjnym i wizualizacjach. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematem przebudowy ul. Ogrodowej zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami, pytaniami lub propozycjami zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Wiadomości email należy kierować na adres ogrodowa@zdm.poznan.pl, a listy wysyłać lub dostarczać osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 29 sierpnia do 18 września br. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 18 października br.

Link do strony ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/koncepcja-przebudowy-ul-ogrodowej

W tym fyrtlu działają radni: Tomasz Dworek, Lidia Koralewska

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *