Odmień swoje podwórko 2023

Miasto Poznań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaprasza do udziału w kolejnej, 14. edycji akcji „Odmień swoje podwórko”.

Celem akcji jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych wokół procesu poprawy jakości życia w mieście. Akcja inicjuje przeobrażenia terenów wymagających interwencji publicznej dla poprawy stanu zagospodarowania i podniesienia jakości ich estetyki.

Akcja skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania rad osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja „Odmień swoje podwórko” składa się z dwóch etapów:

a) projektowego, obejmującego dwudniowe warsztaty mające charakter konkursu projektów, podczas których zespoły projektowe z pomocą ekspertów szukają pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie swoich lokalnych przestrzeni, tworząc dla nich koncepcje lub projekty.

b) terenowego, który inicjuje wykonanie wypracowanych podczas warsztatów koncepcji lub projektów.

Warsztaty projektowe odbędą się w Bramie Poznania ICHOT przy ul. Gdańskiej 2, w dniach 02 i 03 czerwca 2023 r., w godzinach od 16:30 do 19:30 w piątek oraz od 10:00 do 15:00 w sobotę. Podczas warsztatów organizator zapewni uczestnikom doradztwo eksperckie (architektów, urbanistów, specjalistów kształtowania zieleni) oraz poczęstunek.

W tegorocznej akcji „Odmień swoje podwórko” może wziąć udział 6 zespołów projektowych liczących minimum 3 uczestników każdy. Nagrodami w konkursie projektów będą uzgodnione elementy koncepcji lub projektów powstałych w wyniku warsztatów np. sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury, które zostaną dostarczone przez organizatora w drugim, terenowym etapie akcji;

Wartość nagrody w konkursie projektów dla jednego zespołu projektowego nie przekroczy kwoty 4 000,00 zł, na wszystkie nagrody w konkursie projektów, przy uwzględnieniu 6 zespołów projektowych, organizator przeznacza pulę 24 000,00 zł, która zostanie wykorzystana zgodnie z regulaminem akcji.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin akcji znajduje się na stronie: http://poznan.pl/odnowa w zakładce „Odmień swoje podwórko”.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 09 maja 2023 r.

Staromiejskie podwórka:

Share

Zobacz również