Nowy projekt Statutu Osiedla Stare Miasto

Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła na ostatniej sesji projekt nowego Statutu Osiedla Stare Miasto pod warunkiem uwzględnienia przez Radę Miasta stanowiska dotyczącego braku zgody na podział osiedla na okręgi, co w opinii radnych nie będzie sprzyjało integracji mieszkańców i negatywnie wpływało na wyborczą frekwencję. Nowe uregulowania dotyczą m.in. sesji on-line a także umożliwienia kandydowania obcokrajowcom – obywatelom Unii Europejskiej. Podobne stanowisko zajęła m.in. Rada Osiedla Wilda.

Treść Uchwały: Rada Osiedla Stare Miasto opiniuje pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto pod warunkiem uwzględnienia poniższego stanowiska.

Wyrażamy sprzeciw wobec propozycji podziału osiedli na okręgi i tym samym ograniczenia liczby oddanych głosów do liczby mandatów w okręgu. W opinii Rady Osiedla Stare Miasto podział osiedli na okręgi zdezintegruje osiedla jednolite, które od wielu lat pracują nad identyfikacją mieszkańców z osiedlem, a także obniży i tak już niską frekwencję w wyborach osiedlowych.

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli głosować na kogoś, kogo znają i doceniają, kto działa na rzecz jego fyrtla, ale mieszka kilka ulic dalej, zrezygnują z głosowania. Ponadto, jednolite okręgi wyborcze pozwalają na ochronę oddolnej inicjatywy społecznej i zapobiegają upartyjnieniu wyborów do rad osiedli. Co więcej, mając na uwadze dotychczasowe, historyczne doświadczenie należy zauważyć, że dawne mniejsze rejony się nie sprawdziły, a zintegrowany okręg wyborczy został przez mieszkańców zaakceptowany i doceniony za skuteczność w sprawach Osiedla.

Obecne statuty osiedli uchwalono w 2010 r. od tego czasu nastąpiło wiele zmian w prawie, m.in. uchwalono Kodeks wyborczy w miejsce ordynacji wyborczej, rozwinęło się orzecznictwo sądów dotyczące osiedli, w czasie poprzedniej kadencji Rady Miasta Poznania zmieniono Statut Miasta Poznania.

Celem zmian była więc weryfikacja zadań przekazanych osiedlom do realizacji i dostosowanie ich do katalogu zadań własnych gminy w formie zamkniętego katalogu.

Ważny wydaje się zapis dotyczący dostosowanie przepisów do wymogów ustawy i praktyki dot. przekazywania nieruchomości. To zawsze ważne zagadnienie w działalności radnych.

W projekcie doprecyzowano zasady organizacji i trybu pracy Rady, m.in. w zakresie kompetencje przewodniczącego rady. Nowe propozycje przepisów precyzują także obowiązek uchwalania harmonogramu sesji rady, możliwość powołania osiedlowej rady seniorów oraz podkreślenie możliwości podejmowania przez radę osiedla stanowiska w każdej sprawie publicznej.

Sytuacja epidemiczna wpłynęła także na wprowadzenie możliwości zwoływania tzw. sesji zdalnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach i dalej dostosowanie sposobu postępowania z protokołami publikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej

Zmieniono także zasady i tryb wyboru Rady.

Wprowadzono 5-letnią kadencji rady osiedla na wzór długości kadencji Rady Miasta. Przeredagowano także przepisów dot. biernego i czynnego prawa wyborczego, umożliwiając kandydowania obcokrajowcom – obywatelom Unii Europejskiej.

Dostosowano także godzin głosowania do wyborów ogólnopolskich i procedury powołanie Komisarza Wyborczego (funkcję tę ma pełnić Sekretarz Miasta Poznania), likwidując Miejski Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych.

Projekt przewiduje wprowadzenie podziału osiedla na stałe, wielomandatowe okręgi wyborcze. I tego zapisu RO Stare Miasto nie poparła.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *