Nowy rok – nowy sezon ogródkowy

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące letniego sezonu na Starym Rynku i Placu Wolności, przestrzeniach zarządzanych przez Estradę Poznańską. Poniżej przedstawiamy podsumowanie i główne wnioski z dyskusji odnotowane przez radną Marię Sokolnicką Guzek, przewodniczącą Komisji Kultury i Spraw Społecznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, restauratorzy i mieszkańcy okolic Starego Rynku, gościem był Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.  Estrada Poznańska zadbała, by nie zabrakło partnerów do rozmowy, pojawili się przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, była także pani Iwona Rafińska, prezes Spółki Targowiska oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta pan Piotr Libicki.

Mieliśmy okazję poznać panią Małgorzatę Kempę – nową Dyrektor Estrady Poznańskiej i panią Magdalenę Popławską, nową koordynatorkę działu CENTRUM, zajmującym się zarządzaniem Placem Wolności i Starym Rynkiem. Panie przedstawiły zmiany dokonujące się w Estradzie Poznańskiej i zapewniły przybyłych, iż liczą na współpracę dobrosąsiedzką. Pozostają do naszej dyspozycji i są otwarte na uwagi i sugestie.

Fot. Estrada Poznańska

Na początku spotkanie prezydent Mariusz Wiśniewski podsumował dotychczasowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa (akcja Zero tolerancji realizowana przez Policję) oraz wizerunku – przywołał sądowe działania Miasta przeciwko klubom GOGO o naruszanie dobrego imienia.

Poinformował o nowych inwestycjach na terenie Starego Miasta – sprzedaży budynku poszpitalnego na ul. Szkolnej, przebudowie kamienicy przy Koziej (na usługi hotelowe). Jesienią prawdopodobnie rozpocznie się remont kamienicy u zbiegu ulicy Paderewskiego i Szkolnej, gdzie inwestor planuje utworzenie hotelu. Kolejna inwestycja jest planowana przy ul. Św. Marcin – przy pl. Wiosny Ludów – tam też ma powstać hotel.

Pan Prezydent dodał również, że znacząco poprawiła się sytuacja w poznańskich hotelach, co świadczy o większym zainteresowaniu turystycznym.

Z działań na rzecz rewitalizacji Miasto zaproponowało właścicielom nieruchomości położonych w okolicy Starego Rynku obniżkę wysokości podatku od nieruchomości, pod warunkiem zmiany profilu działalności (z głośnej, alkoholowej, imprezowej na przyjazną usługową) oraz wprowadzono zarządzenie dotyczące możliwości nakładania kar dla właścicieli klubów, restauracji i innych miejsc, które nie respektują zasady, iż przed lokalem nie można naruszać spokoju – głośna muzyka nie może rozchodzić się po okolicy.

Prezydent poruszył również kwestię planowanego wprowadzenia Strefy TEMPO30, zaznaczył, że będzie występował z uwagami do ZDM, by konsekwentnie wprowadzać plan ograniczenia ruchu biorąc jednocześnie pod uwagę działania z zakresu rewitalizacji.

Uczestnicy spotkania otrzymali także informacje o możliwości wzięcia udziału w miejskich konkursach – Kulturalny Stary Rynek oraz Centrum Warte Poznania. Są to przedsięwzięcia, które znacząco wpływają na poprawę jakości przestrzeni publicznej i rozbudowują ofertę kulturalną miasta. Informacje dostępne są na stronach Estrady Poznańskiej i Urzędu Miasta Poznania. Terminy składania wniosków: Kulturalny Stary Rynek – 31.03.2017, Centrum Warte Poznania 6.03.2017

Fot. M.Bieniaszczyk Projekt Atelier Starzak Strebicki

O zmianach estetycznych w przestrzeni Starego Rynku i przy przyległych ulicach w krótkiej prezentacji opowiedział pan Piotr Libicki. Zaznaczył, że znacząco poprawiła się jakość przestrzeni oraz, że współpraca z przedsiębiorcami oraz organizatorami jarmarków i wydarzeń układa się coraz lepiej.

Doszło do poprawy estetyki ogródków letnich na ulicach Starego Miasta, nie tylko w obrębie Starego Rynku, ustalono jeden spójny rodzaj straganów na Starym Rynku, pojawiła się nowa nawierzchnia ulicy Wrocławskiej, a dziedziniec Urzędu Miasta Poznania nabrał zupełnie nowego charakteru – jest często odwiedzanym miejscem, stał się ciekawą użyteczną publicznie przestrzenią.

Fot. M.Bieniaszczyk; autor projektu Atelier Starzak Strebicki

W 2017 roku zmieni się przestrzeń placu Kolegiackiego, który stanie się przestrzenią rekreacyjną, wiąże się to z kasacją Strefy Płatnego Parkowania w tym rejonie – alternatywą dla parkujących jest nowa miejska inwestycja – Parking na ul. Za Bramką.

Poinformowano, iż Estrada Poznańska zaplanowała w tym roku 40 wydarzeń na Starym Rynku i Placu Wolności – wśród nich są również jarmarki: Kaziuki, Wielkanocny, Świętojański, Dobrego Smaku i Betlejem Poznańskie, pojawią się wydarzenia kulturalne, artystyczne oraz wystawy. Umowy z podmiotami realizującymi te przedsięwzięcia przeszły ewaluację, zapisy są restrykcyjne i dają narzędzia, dzięki którym Estrada Poznańska może reagować na bieżąco na nieprawidłowości w realizacji wydarzeń.

Estrada Poznańska zwróciła się do restauratorów z apelem dotyczącym ograniczenia wystawianie potykaczy, które stwarzają problemy osobom z niepełnosprawnościami.

Sezon „ogródkowy” rozpoczyna się  1 kwietnia 2017 roku, wnioski o możliwość wystawienia stolików należy składać z miesięcznym wyprzedzeniem zgodnie z zapisami zawartymi na stronie Estrady Poznańskiej. Poinformowano również, że wytyczne dotyczące ustawiania ogródków i stoisk promocyjnych nie zmieniły się od zeszłego roku, proponuje się zawieranie umów o dłuższym terminie realizacji, z możliwością wypowiedzenia przez strony. Zarządca terenu liczy na dobrą współpracę w duchu relacji sąsiedzkich oraz na utrzymanie dobrego poziomu estetycznego ogródków.

Plany rewitalizacji płyty Starego Rynku

Prezydent Mariusz Wiśniewski przedstawił stan aktualny i plany działania:

– zakończono proces konsultacji, w ubiegłym roku odbył się szereg spotkań dotyczących planowanych zmian

– obecnie przygotowywana jest dokumentacja – koncepcja projektu, dokumenty geotechniczne

– jesienią Miasto złoży wniosek ws. finansowania do Marszałka Województwa Wielkopolskiego

– jeżeli otrzymamy dofinansowanie rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2019, muszą być one dobrze rozplanowane i skonsultowane z okoliczną społecznością, by Stary Rynek nie został zamknięty

– szacowany koszt całej inwestycji to 30 mln zł, z czego bardzo duża część przeznaczona zostanie na wymianę infrastruktury podziemnej (media – okablowanie, rury itd.)

Głosy zebranych gości dotyczyły m. in. problemu z dużym zanieczyszczeniem okolic Rynku przez mocz – Estrada zapewnia, że poprawi oznakowanie toalety publicznej oraz dodaje, że warto w związku z remontem rynku podjąć próbę lokalizacji kolejnej toalety, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kolejna poruszona kwestia dotyczyła przytoczonej uchwały dotyczącej hałasu – Przedsiębiorcy zostali ukarani mandatami, które zostały dostarczone na kilka dni po zdarzeniu, a w dniu przekroczenia norm hałasu (co oceniają funkcjonariusze Straży Miejskiej przechodząc obok lokali) nie dostali upomnienia.

W odpowiedzi ze strony Miasta padło następujące wytłumaczenie:

– została przeprowadzona akcja prewencyjna – właściciele lokali byli informowani o zarządzeniu i wiedzieli jak należy postępować, Straż Miejska odwiedzała lokale oraz zostawiała ulotki informacyjne

– mandaty mogą być wystawiane do 14 dni po zdarzeniu

Prezydent Wiśniewski dodał, że nie Miasto nie chce strefy ciszy na Starym Rynku, lecz właściciele kilku klubów nie byli skłonni do poprawy relacji sąsiedzkich, i nadal wystawiano przed lokale głośniki. Dzięki zmianom Straż Miejska posiada narzędzia do kontroli i wprowadzenia poprawy. Prezydent nie wyklucza, że w przypadku notorycznego naruszania norm społecznych wystąpienia na drogę sądową przeciwko właścicielom nieruchomości powołując się na niszczenie wizerunku miasta. Dotyczy to przypadków, gdzie jest wiele zgłoszeń ze strony mieszkańców, Policji i Straży Miejskiej.

Przedsiębiorcy ze Starego Rynku zaproponowali utworzenie stowarzyszenia skupiającego osoby prowadzące w tej okolicy działalność gospodarczą, by mocnym głosem wspólnie występować i zajmować stanowiska w problematycznych sprawach. Zarówno władze miasta jak i Rada Osiedla będzie wspierać społeczne działania przedsiębiorców.

Problem hałasu dotyczy również gwaru ulicy, wieczornych krzyków, zbyt głośnych rozmów – to trudna sytuacja, gdyż w momencie pojawienia się patrolu Policji towarzystwo ucisza się i zakłócanie spokoju ustaje chwilowo. Policja będzie jednak starała się zadbać o poprawę sytuacji.

Równocześnie z sezonem ogródkowym ruszy systematyczne sprzątanie terenów Starego Rynku i Placu Wolności. Estrada Poznańska prosi o zgłaszanie nieprawidłowości na bieżąco.

 reprezentuje mieszkańców, p.

Pani Magdalena Ratajczak-Szczerba, przewodnicząca  Stowarzyszenia Stary Rynek zauważyła znaczącą poprawę w relacjach mieszkańców z restauratorami: rozmowy i spotkania przynoszą oczekiwane skutki. Ponownie zwróciła uwagę na złe oznakowanie WC, na zanieczyszczanie centrum miasta. Poprosiła również Straż Miejską, by interweniowała w przypadkach grajków ulicznych korzystających z nagłośnienia (SM ma takie prawo, używanie przenośnych głośników jest wykroczeniem).

Spotkania z przedsiębiorcami są organizowane cyklicznie, służą poprawie relacji ale również mają duży wpływ na jakość przestrzeni. Estrada Poznańska jest otwarta na współpracę i czeka na uwagi.

STRONA INTERNETOWA ESTRADY POZNAŃSKIEJ

 

Share

Zobacz również