Nowe tablice informacyjne na Starym Mieście

Rada Osiedla Stare Miasto stara się być jak najbliższej mieszkańców. Jednym z elementów działań informacyjnych jest komunikacja z osobami zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym, przede wszystkim z grupy wiekowej 50+.

Tablice Rady Osiedla,  fot. Tomasz DworekTemu właśnie celowi służą plenarne sesje organizowane dla mieszkańców, a także tematyczne dyskusje z władzami miasta. W ciągu ostatnich kilku miesięcy spotkaliśmy się z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, wiceprezydentami oraz dyrektorami kilku wydziałów. Oprócz tych regularnych spotkań, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami poprzez internet, wydawanie osiedlowego biuletynu, dyżury radnych i specjalny telefon interwencyjny.

Najnowszym elementem tych działań są specjalne tablice informacyjne dla mieszkańców ustawione na terenie Starego Miasta.

Okazuje się, że na Starym Rynku, największym miejscu imprezowym w Poznaniu ciągle mieszka spora grupa ludzi. Według danych Wydziału Rozwoju Miasta jest to liczba ponad 500 osób, z czego prawe 1/4 stanowią seniorzy. Podobne statystki można przyjąć także do całej staromiejskiej populacji.

Seniorzy może nie są zbyt widoczni, ale są jedną z bardziej aktywnych grup na Starym Mieście. Tu spotykają się w osiedlowych klubach: na ulicy Wielkiej i Krakowskiej i Fredry, biorą udział w zajęciach sportowych Trenera Senioralnego, nie tylko latem, ale także zimą w salach gimnastycznych czy wydarzeniach turystycznych i kulturalnych. Seniorzy są także jedną z najbardziej poszkodowanych grup w wyniku zmian, które zachodzą w strukturze przestrzennej i społecznej w centrum Poznania.

Uważamy, że należy wysłuchać głosu naszych seniorów. Mieszkańcy kontaktują się z Radą za pomocą internetu i portali społecznościach. Dla grupy 50+ najważniejsze są jednak spotkania i słowo drukowane, dlatego – oprócz wydawania gazety – informacje zamieszczać teraz będziemy na tablicach usytuowanych na skwerach, miejscach wypoczynku – mówi Mirosław Haliliović z zarządu Osiedla.

Lokalizacje tablic: plac Cyryla Ratajskiego, skwer Przyjaźni Polsko – Węgierskiej (przy Królowej Jadwigi / Strzeleckiej, skwer Łukasiewicza (przy placu zabaw), Zielone Ogródki (od ul. Strzeleckiej).

Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto: cieszę się, że wreszcie na Starym Mieście udało się ustawić osiedlowe tablice informacyjne. Wcześniej inicjatywy te nie spotykały się z uznaniem innych radnych. To ważne, bo od wielu lat mieszkańcy Osiedla (a zwłaszcza osoby starsze) przekazywali nam sygnały, że nie mają bezpośredniego źródła wiedzy o naszej działalności i o inicjatywach dla mieszkańców. Ustawiając te tablice chcemy docierać zwłaszcza do seniorów i do osób, które nie korzystają z internetu.

Radna Lidia Koralewska zapowiada: w gablotach zamieszczać będziemy informacje, komunikaty i ogłoszenia Rady Osiedla, a także zaproszenia dla mieszkańców na różne wydarzenia miejskie i osiedlowe. Mamy nadzieję, że uda się dzięki temu zwiększyć poziom aktywności mieszkańców w działaniach dla dobra wspólnego na Starym Mieście.

Tablica na Zielonych Ogrodkach,  fot. Tomasz Dworek

Share

Zobacz również