Nielegalna reklama. Ponad 400 tys. kary dla dewelopera. Oby została wyegzekwowana.

Zarząd Dróg Miejskich nałożył karę w wysokości 441 957,60 zł na dewelopera z Placu Wolności 6, który postawił w strefie ochrony konserwatorskiej nielegalną reklamę, a także bez zgody ZDM zajmował pas drogowy. Pomimo wskazania naruszeń przepisów prawa, nielegalna reklama prezentowana jest do dziś. To chyba pierwsze w Poznaniu wykorzystanie obowiązujących przepisów do walki z nieuczciwymi firmami. Ważne też o tyle, że opłaty karne zasilają budżet miejski.

Na takie kary pozwala ustawa o drogach publicznych, gdzie za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobierana jest dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi.

Przykład z Warszawy: pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 m2 kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosłaby 4650 zł. [https://zdm.waw.pl/aktualnosci/nielegalne-reklamy-znikaja-z-pasa-drogowego-bilans-czerwca/]

Przy Placu Wolności 6 powstają klitki mieszkaniowe, Według zapowiedzi dewelopera znajdzie się w nim 259 lokali, z czego najmniejszy będzie miał 17 metrów kwadratowych! Inwestycje Wielkopolski nie ukrywają, że przedsięwzięcie nie jest nastawione na funkcje mieszkaniowe a inwestycyjne. Staromiejscy radni wskazują natomiast, że tego typu przedsięwzięcia nie tworzą tkanki społecznej a kompleks z najmem krótkoterminowym lub quasi akademikiem może być pasożytem w miejskiej przestrzeni. Dziś bez stosownych zgód pojazdy ciężarowe obsługujące budowę regularnie naruszają przepisy o ruchu drogowym nie respektując m.in. strefy zamieszkania. Podobnie może wyglądać obsługa prawie 300 tak zwanych miniapartamentów.

Na sesji w dniu 27 października 2022 RO Stare Miasto przyjęła uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o skuteczne egzekwowanie i karanie podmiotów nie dostosowujących się do przepisów związanych z umieszczaniem reklam na terenie Osiedla Stare Miasto. Uchwałę przygotował radny Tomasz Dworek

Działania społeczników wskazują na brak właściwego nadzoru Miasta Poznania nad ładem przestrzennym w zakresie nośników reklamy oraz reklam wielkoformatowych.

Dotychczasowe zgłoszenia radnych dotyczące nielegalnie powieszenie szpecących reklam na budynkach w strefie ochrony konserwatorskiej, a także zgłoszenia nielegalnych nośników reklamowych umieszczonych w pasie drogowym lub na działkach w zarządzie Miasta Poznania nie przynoszą spodziewanych efektów. Reklamy nie są usuwane, co wpływa negatywnie nie tylko na wizerunek Miasta, ale także stanowi naruszenie przepisów prawa i w wielu przypadkach uszczerbek w finansach publicznych.

Rada Osiedla Stare Miasto wnioskuje o skuteczne egzekwowanie i karanie podmiotów nie dostosowujących się do przepisów związanych z umieszczaniem reklam.

Przykładem patologii są m.in. reklamy w pasie ulicy Małe Garbary.

W korespondencji do Rady Osiedla Stare Miasto dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury informuje: „Dopóki Rada Miasta nie podejmie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania urządzeń reklamowych, a więc aktu prawa miejscowego, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy Wydział nie posiada innych kompetencji do reagowania na opisane zjawisko, niż działania dotąd zrealizowane” (przekazanie zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – dopisek RO).

W korespondencji do Rady Osiedla Stare Miasto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wielokrotnie zaznacza, że nie jest w stanie zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego odpowiadać na korespondencje dotrzymując stosownych terminów, tym samym zgłaszane sprawy nie są realizowane na bieżąco.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *