Niech obskurny parking zniknie spod kościoła Św. Marcina!

W miejscu obskurnego parkingu przy kościele Św. Marcina pojawi się elegancka zabudowa, a przy Piekarach skwerek z punktem widokowym. Zabudowa uzupełniona zostanie także na ulicy Wysokiej a przy Szymańskiego wybudowany zostanie mały skwer! To kilka z założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego konsultacje rozpoczęła Miejska Pracownia Urbanistyczna.

„Rejon ulicy Wysokiej” obejmuje obszar w zasięgu m.in. ulic Święty Marcin, Szymańskiego, Krysiewicza i Piekary, a jego granice obejmują obszar o powierzchni ok. 3,5 ha.

Opracowywany plan znajduje się między obowiązującymi miejscowymi planami, które decyzją Rady Miasta zostały uchwalone w 2020 r. Mpzp „W rejonie Pasażu Apollo” oraz mpzp „Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka” były istotnymi projektami opracowanymi w celu wytworzenia przestrzeni publicznych i ładu przestrzennego w ważnych miejscach ścisłego centrum Miasta Poznania.

Kontynuacją tych działań jest opracowanie koncepcji dla projektu mpzp „Rejon ulicy Wysokiej”. Z uwagi na lokalizację planu w ścisłym centrum miasta, w granicach opracowania znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków (w tym m.in. kościół św. Marcina i budynki Zespołu Szpitala Dziecięcego im. Św. Józefa) oraz budynki chronione planem.

Głównym założeniem projektu planu jest: – w miejscach gdzie to możliwe, uzupełnienie zabudowy i wnętrz kwartałów, – wyeksponowanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wysokiej poprzez częściowe uzupełnienie jej pierzei, – propozycja zaakcentowania narożnika ulic Św. Marcin i Piekary i uzupełnienia pierzei wzdłuż ulic Piekary, – propozycja wydzielenia przestrzeni publicznej i wytworzenie otwarcia widokowego przed kościołem przy ulicy Św. Marcin.

W dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy:

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/96915992586?pwd=SStvUFRiSmFvUGpQNUJacEdCY2N0Zz09

Meeting ID: 969 1599 2586
Passcode: 385543

Opinie do projektu planu zbierane będą do 5 stycznia 2021 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1 61 – 842 Poznań tel.: 61 639 64 60 fax.: 61 639 64 98 e-mail: mpu@poznan.mpu.pl www.mpu.pl

Komentarze:

Radny: Tomasz Dworek. Fragment pomiędzy Placem Wiosny Ludów a Pasażem Apollo był wyrwą w planowaniu przestrzennym. Warto jednak wziąć pod uwagę całość koncepcji, która przewidywała nowy alternatywny trat pieszo – rowerowy, od Taczaka – pasażem Apollo – Wysoką i dalej przez otwarte przejście w budynku, który postawiony będzie na fragmencie Placu Wiosny Ludów, tak, by znaleźć się na nowym skwerze wylotu Szkolnej. Ważne jest uporządkowanie gemeli przy kościele Św. Marcina, obskurny parking to wielki wstyd dla miasta. Planiści przy skrzyżowaniu z ul. Piekary planują otwartą przestrzeń z punktem widokowym na najważniejszą poznańską ulicę. Patrząc na wschód spoglądać będziemy jednak na wątpliwej jakości płotek ogradzający kościół i dziesiątki parkujących wokół zabytkowej świątyni samochodów.

Share

Zobacz również