Mpzp „Rejon ulic Taylora i Kościuszki”

Przekazujemy informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Taylora i Kościuszki” w Poznaniu. Wszystkie osoby zainteresowane tym zagadnieniem prosimy o zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=283.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
o godz. 15.30.

mpzp Taylora i Kościuszki

 

Share

Zobacz również