MPZP dla Parku J.H. Dąbrowskiego – zapraszamy na konsultacje

Miejska pracownia Urbanistyczna zaprasza na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park im. J.H. Dąbrowskiego” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w czwartek, 10 maja 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 75 na ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Poznaniu.

Plan dla parku wynika z konsekwencji uchylenia procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum 6. Wniosek złożyła spółka Skanska, budująca kompleks biurowo – mieszkalny na terenie dawnego dworca PKS. Część terenów inwestycji znajduje się na terenie Starego Miasta. Po uchyleniu tej procedury Stary Browar i Park pozostałyby bez planu.

Przystąpienie do mpzp dla parku wynika więc ze względu bezpieczeństwa planistycznego. Park jest prywatny i teoretycznie istnieje możliwość wydania warunków zabudowy na tym terenie. W tym rejonie pozostaje także kilka spraw do uporządkowania, m.in.,  gemela wzdłuż ulicy Ogrodowej oraz zagospodarowanie przestrzeni przy Domu Żołnierza i Starym Browarze od strony Ratajczaka.

Konsultacje społeczne potrwają od 10 maja do 4 czerwca 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt: Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc – kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Anna Bilska – koordynator projektu, tel. 61 639 64 88.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Share

Zobacz również