Lekcje patriotyzmu i odpowiedzialności

Patriotyzm w lokalnych społecznościach obok szacunku do Ojczyzny to także poszanowanie człowieka i dbanie o przyrodę. Rada Osiedla Stare Miasto przygotowała i promuje Kodeks Dobrych Praktyk, którego celem jest kształtowanie obywatelskich postaw.

Warto przypominać zasady ważne dla naszej staromiejskiej społeczności, szczególnie w uroczystych momentach, takich jak rocznica odzyskanie przez Rzeczpospolitą niepodległości.

Podczas spotkania w Zespole Szkół Sportowych przy Al. Niepodległości ideę Kodeksu Dobrych Praktyk przedstawiała radna Maria Sokolnicka – Guzek.

W przyszłym tygodniu uczniowie będą z Kodeksem zapoznawać się będą szczegółowo podczas lekcji wychowawczych.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK STAREGO MIASTA

1. Dbamy o przestrzeń wspólną
Sprzątamy, zgłaszamy usterki, wskazujemy rozwiązania problemów.

2. Reagujemy
Widząc łamanie Kodeksu działamy aktywnie i z pasją, pokazując, że nie ma społecznego zezwolenia na złe praktyki.

3. Dbamy o pozytywne relacje sąsiedzkie
Rozmawiamy, pomagamy sobie nawzajem, informujemy się.

4. Szanujemy się
Każdy ma prawo do swojego zdania, podejmowania działań, pracy, zabawy i odpoczynku w formie, która nie przeszkadza sąsiadom

5. Rozwijamy twórcze talenty i wpieramy akcje promujące nasz fyrtel
Tworzymy i promujemy okolicę, szukamy w niej nowych potencjałów i znaczeń.

6. Edukujemy
Dzieci i młodzież Starego Miasta powinni brać aktywny udział w życiu miasta, w zgodzie z Kodeksem. Staramy się rozpowszechniać Kodeks i pokazywać jego pozytywne efekty.

7. Przeciwstawiamy się aktywnie:
– niszczeniu mienia
– zaśmiecaniu
– niesprzątaniu po psach
– zawłaszczaniu stref publicznych przez osoby i firmy
– zakłócaniu spokoju i prawa do nocnego odpoczynku
– nielegalnemu parkowaniu

 

Share

Zobacz również