Konsultacje społeczne dot. polityki reklamowej w centrum

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące Koncepcji Polityki Reklamowej na Obszarze Staromiejskim w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie przedstawienie Koncepcji Polityki Reklamowej na Obszarze Staromiejskim w Poznaniu, odbędzie się w poniedziałek, 5 listopada 2012 r. o godzinie 17.00 w Sali Białej  Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Dokumenty:
Zaproszenie na konsultacje
Graficzne zobrazowanie obszaru objętego Programem

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektanci: Małgorzata Kędziora tel. 61 84 55 061, Magdalena Kostencka-Burek tel. 61 84 55 055.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Sylwia Stec tel. 61 878 58 89

W załączeniu przesyłam Państwu mapę z granicami omawianego obszaru oraz zaproszenie na spotkanie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Share