Komisja Polityki Przestrzennej: Kwiatowa, Garbary, Szyperska, Gołębia, Stara Rzeźnia, Na Podgórniku, Masztalarska

Zapraszamy na XXV posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie się w czwartek 16 listopada o godzinie 18:00 w siedzibie Rady przy ul. Młyńskiej 11.

Głównym celem spotkania będzie omówienie bieżących spraw związanych z działaniami Komisji.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budowlanego fragmentu ul. Kwiatowej od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki


3. Omówienie ewentualnego wyrażenia stanowiska dot. opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz – część C.
4. Wypracowanie stanowiska w sprawie zasadności dalszego funkcjonowania pawilonu handlowego u zbiegu ulic 23 Lutego i Masztalarskiej


5. Omówienie i ewentualne wyrażenie stanowiska dla opiniowania wewnętrznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Ostrowa Tumskiego część północna A6. Omówienie możliwych działań mających na celu rewitalizację ulicy Garbary
7. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie opiniowania wewnętrznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Gołębiej
8. Omówienie i wypracowanie propozycji wykorzystania internetowych narzędzi konsultacji społecznych możliwych do wykorzystania przy współpracy z Centrum Badań Metropolitalnych i Zakładu Geoinformacji UAM
9. Rejon ulicy Podgórnik oraz Kutrzeby – wniosek o rozpoczęcie prac planistycznych


_________________________________________________________

10. Omówienie i określenie dalszych działań w sprawie zagospodarowania terenu Starej Rzeźni oraz terenu w okolicy ulicy Szyperskiej.

11. Omówienie innych spraw bieżących
12. Wolne głosy i wnioski.

Planowana długość posiedzenia – około 2 godzin.

Share

Zobacz również

2 komentarze

  1. Mieszkanka Starego Miasta pisze:

    Witam, jestem nową mieszkanką Starego Miasta, a konkretnie tereny Cytadeli ( ul. Ku Cytadeli). W dobie planowanych przemian tego rejonu ( Stara Rzeźnia i nowy budynek mieszkalny Ataner) dziwi fakt funkcjonującego po sąsiedzku Przedsiębiorstwa Alkom. To jest poważny problem tego rejonu. Oburzającym jest składowanie śmieci i odpadów komunalnych w Centrum Miasta. Tworzy się tam dosłownie wysypisko ( smród, hałas) Gdybym mogła dołączyć do komentarza zdjęcie, to pokazałbym Państwu powagę problemu. Dlaczego Państwo nie poruszają tego tematu?

  2. Tomasz Dworek pisze:

    RO przygotowała wniosek o objęcie tych terenów miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie omawiamy [po raz kolejny, po odrzuceniu wcześniejszego wniosku przez Magistrat]. Proszę także pamiętać, że są to prywatne działki, uciążliwości sąsiedztwa prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej. Temat omawiany jest w materiałach na stronie RO m.in. http://staremiasto.poznan.pl/home/mieszkancy-chca-blokowiska-przy-cytadeli/