Jakie zmiany na Kwiatowej? Notatka po spotkaniu

O tym jak powinna wyglądać ulic Kwiatowa po planowanej przez Magistrat rewaloryzacji dyskutowali mieszkańcy i radni podczas przygotowanych przez Zarząd Dróg Miejskich konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały nie w formie otwartej, tylko pracy w podgrupach przy stoliku. W opinii radnego Romana Borowiaka przyjęta formuła, bez osoby prowadzącej powoduje trudności z przedstawieniem swoich  indywidualnych propozycji.

Przedstawiony projekt uwzględnia: poszerzenie chodników do 3 m, nawierzchnię z kostki kamiennej ciętej, likwidację części miejsc parkingowych [pozostaje 5 + 1 koperta dla niepełnosprawnych]. Ogródki gastronomiczne w całości mają być umieszczone na chodniku.

Ulica będzie jednokierunkowa z wprowadzoną strefą zamieszkania i wjazdem dla upoważnionych od strony ul. Półwiejskiej.

W trakcie dyskusji mieszkańcy obawiali się zwiększenia natężenia ruchu na Półwiejskiej, ale też wyrażali nadzieję, że taka organizacja ruchu zmniejszy dostępność ul Kwiatowej dla przyjezdnych co będzie pozytywnym aspektem.

Mieszkańcy obawiają się likwidacji miejsc parkingowych, zaznaczali, że dotkliwie odczuwają ich brak w okolicy po likwidacji znacznej ich części na Rybakach. Wnioskowali też o większe zainteresowanie ze strony służb miejscami tylko dla mieszkańców przez osoby nieuprawnione. SM nie reaguje na zgłoszenia mieszkańców. Radny Roman Borowiak wskazał także na problematyczne, nieczytelne ustawienie znaków drogowych

Na początku kwietnia na wniosek radnego Tomasza Dworka Zarząd Osiedla zwrócił się z prośbą do Komendanta o szczególny nadzór Straży Miejskiej nad przestrzeganiem wprowadzonych przepisów wyznaczających miejska dla mieszkańców z prośbą o cykliczne kontrole.

Radna Lidia Koralewska wskazała, że miejska dla mieszkańców warto oznaczyć liniami w innym kolorze.

Pan Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zadeklarował udostępnienie w ciągu czterech miesięcy 20-30 miejsc przeznaczonych dla mieszkańców na parkingu buforowym na Dolnej Wildzie, na takich zasadach jak na Chwaliszewie, czyli z opłatą 10 zł miesięcznie.

Miejsca te będą mogły funkcjonować jedynie przez 3 lata, bo na tyle jest podpisana umowa z operatorem, a wiemy, że jest to teren pod inwestycje.

Rada Koralewska przypomniała, że takie same deklaracje mieszkańcy słyszeli już na konsultacjach przed remontem ul. Rybak od ówczesnej dyrektor ZDM, pani Katarzyny Bolimowskiej i zastępcy Prezydenta Poznania, pana Macieja Wudarskiego i nic z tych zapowiedzi nie wniknęło.

Mieszkańcy mówili też o potrzebie zwiększenia ilości miejsc przeznaczonych dla mieszkańców, o co również wnioskowała Rada Osiedla w formie uchwały.

Wątpliwości co do umieszczenie ogródków na chodniku wyraziła radna Lidia Koralewska, uważając, że zmniejszy to dostępność chodnika dla pieszych i zepchnie ich na jezdnię, co pomimo strefy zamieszkania może powodować dyskomfort.

W listopadzie 2018 roku Zarząd Osiedla w piśmie do ZDM zwrócił uwagę na zeskładowane na ulicy, po letnich ogródkach stoły i donice. Zaznaczył także, że wcześniejsza zgoda na zajecie pasa drogowego kosztem miejsc parkingowych była jednorazowa i dotyczyła bieżącego roku. Pismo to zostało przez Zarząd Dróg Miejskich zlekceważone.

Uwagi do projektu można wysyłać drogą mailową do ZDM do 23 maja.

Projekty na stronie ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/projekt-przebudowy-ul-kwiatowej-pomiedzy-ul-polwiejska-a-ul-rybaki

W spotkaniu udział wzięli: Piotr Libicki, Marcin Idczak, Maciej Heilmann [Zarządu Dróg Miejskich], projektant Filip Grzelak, Hanna Wiśniewska [Miejski Inżynier Ruchu] oraz ze strony Rady Osiedla Roman Borowiak, Lidia Koralewska Marcin Pilarczyk

Share

Zobacz również