Jaki Stary Rynek?

Nowe oświetlenie zarówno samego rynku jak i kamieniczek, zieleń [oby jak najwięcej – mają być posadzone platany] a także działania związane z oszczędzaniem wody [budowa zbiornika pod rynkiem] – to bardzo cieszy w projekcie rewitalizacji Starego Rynku, choć ciągle nie wiadomo jaka będzie ułożona kostka! A także ważne, że ponad 50% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Jaki Stary Rynek? Magistrat na spotkanie dotyczące przebudowy Starego Rynku zaprosił przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości. Urzędnicy wyjaśniali organizację prac związanych nie tylko z wymianą nawierzchni ale także szeregiem dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych.

Stary Rynek – wizualizacja

➡️ przebudowana będzie płyta rynku i chodniki łącznie z przyległymi uliczkami [do pierwszego skrzyżowania] za wyjątkiem ul. Zamkowej [realizowana w oddzielnym projektem, ze względu na konieczność szybkich prac naprawczych]
➡️ przebudowany i nadbudowany będzie budynek Galerii Arsenał, powstanie m.in. większa przestrzeń wystawiennicza
➡️ przebudowa Pasażu Kultury, gdzie znajdował będzie się rozsuwany dach [Pasaż Jana Baptysty Quadro]
➡️ powstanie nowa infrastruktura podziemna, m.in. kanalizacja, łącza i przyłącza
➡️ wyrównanie, niwelacja terenu, obniżenie krawężnika
➡️ nowe oświetlenie zarówno Rynku jak i kamienic Iluminacja, Enea przygotuje tu całościową koncepcje oświetlenia z korzyściami zarówno dla estetyki budynków jak i otoczenia
➡️ przestrzeń przyjazna dla niepełnosprawnych
➡️ działania związane z retencją wód [budowa podziemnego zbiornika 1000 m3], wyeliminowanie zalewanie kamienic
➡️ nowe podziemne kontenery na odpady na ul. Kurza Noga
➡️ nowe ławki / meble miejskie
➡️ więcej toalet publicznych, albo podziemne albo w miejskim budynku

Było to pierwsze z wielu planowanych spotkań. Dla mieszkańców, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców czynny będzie punkt informacyjny podczas przebudowy w Informacji Turystycznej, urzędnicy będą także dostępni pod telefonem numerem telefonu 785 512 224.

Podczas spotkania zadawano sporo pytań, dotyczących m.in., dostępu do posesji czy ogródków restauracyjnych. Wyrównanie nawierzchni pozwoli wyeliminować kosztowne stawianie podestów, wpłynie też na estetykę. Przedsiębiorcy postulowali obniżenie m.in., opłat za zajęcie pasa drogowego. Wsparcie miasta obejmować będzie jak deklarował prezydent Mariusz Wiśniewski dwa obszary: dotacja konserwatorska [bud. z rejestru zabytków] i podatki.

Organizacja prac została tak zaplanowana, żeby trudności dotyczyły tylko jednego sezonu ogródkowego. Prace rozpoczną się jesienią 2021 a zakończą wiosną 2023. Ponad połowa środków na rewitalizację pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli radni: Lidia Koralewska i Tomasz Dworek

Share

Zobacz również