Inwestycje przy Cytadeli – zaproszenie na spotkanie

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego spotkania dotyczącego inwestycji deweloperskich przy ulicy Na Podgórniku, które spotykają się z protestami lokalnej społeczności Rada Osiedla Stare Miasto uprzejmie zaprasza na kolejne, podsumowujące dyskusję, z nadzieją na pełne wyjaśnienie sygnalizowanych problemów.

Podczas dyskusji w dniu 2 sierpnia 2017 roku nie udało się uzyskać informacji dotyczących m.in.

– rozmiarów /parametrów inwestycji spółki Ataner
– rozwiązań komunikacyjnych i parkingowych
– planów Uczelni dotyczących skali inwestycji i przeznaczenia planowanych budynków
– stanu technicznego obecnie istniejących budynków Atanera przy ulicy Kutrzeby [mieszkańcy informowali o pękających ścianach]

Uzyskaliśmy deklarację dotyczącą braku możliwości wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej działki. Chcielibyśmy poznać uzasadnienie, zwłaszcza w kontekście obecnie realizowanych zmian w mpzp na terenie Starego Miasta.

Wątpliwości budzą także kwestie związane z dostępną liczbą miejsc parkingowych wokół planowanych inwestycji. Korespondencja z Zarządem Dróg Miejskich nie pozwoliła na ustalenie m.in. lokalizacji i liczby miejsc parkingowych dla Auli Artis.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie dotyczące planowanych inwestycji przy ul. Na Podgórniku, które odbędzie się w czwartek 9 listopada o godzinie 17:00 w sali R340 [Rotunda Collegium Da Vinci przy ul. Kutrzeby]

Działania koordynują Radni Osiedla Stare Miasto: Tomasz Dworek i Andrzej Rataj

 

Share

Zobacz również