Gala konkursu Zielony Poznań 2018 [foto]

Gala kończąca cykliczne edycje konkursu Zielony Poznań na Starym Mieście to ważne dla uczestników i mieszkańców wydarzenie. Tegoroczna uroczystość odbyła się w atrium Uniwersytetu Artystycznego.

Na tegoroczną edycję konkursu zgłosiło się 52 uczestników, trzech dodatkowo nagrodzono na etapie miejskim: siostrę Marię Broniec za Zielone Podwórko przy ul. Mielżyńskiego 24, panią dyrektor Katarzynę Łuczyńską za kwietnik przedszkolny przy Księcia Józefa 1/3 oraz Michała Klauziskiego za piękny balkon przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Koordynatorka wydarzenia radna Alicja Wilak podkreślała, że podziękowania i uznanie należą się wszystkim uczestnikom. Dzięki takim działaniom pięknieje nasze wspólne Stare Miasto.

Pan Władysław Preiss z Rybak, który aktywie działa dbając o porządek i zieleń w swoim fyrtlu podkreślił, że takie spotkania są bardzo ważne, motywujące mieszkańców do upiększania nie tyko swojej ale także publicznej przestrzeni i budowy dobrosąsiedzkich relacji.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz kupony na zakup materiałów ogrodniczych.  Dziękujemy za piękny występ chórowi ze Szkoły Podstawowej nr 13.

Zapraszamy do fotorelacji z gali kończącej staromiejski etap konkursu Zielony Poznań. Foto Tomasz Dworek. W działania zaangażowane były radne: Alicja Wilak, Małgorzata Osińska, Natalia Chojara.


———————————————

Share

Zobacz również