Doświetlenie przejść dla pieszych. Kolejne lokalizacje

„Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy”, to ważny projekt systematycznie realizowany w Poznaniu. Do Rady Osiedla wpływają wnioski mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa w różnych fyrtlach. W ostatnich tygodniach m.in. przy ul. Kutrzeby w pobliżu XII LO.

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu informuje, że widzi zasadność realizacji doświetlenia wcześniej zgłoszonych przejść. Z uwagi na ograniczone środki pieniężne oraz po analizie wskazanych lokalizacji, w pierwszej kolejności do realizacji przekazuje się doświetlenie przejścia dla pieszych przez al. Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ulicą Św. Barbary, w pobliżu akademika i Wydziału Prawa UAM.

W dalszej kolejności lub w przypadku niewykonania ww. proponuje się doświetlenie przejść :

  • przez ul. Krakowską przy Szkole Podstawowej nr 82,
  • w rejonie skrzyżowania ulic Półwiejskiej i Krakowskiej.

Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych jest jednym z priorytetów Miasta w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Od kilku lat podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie najmniej chronionych uczestników ruchu.

Jedną z metod jest doświetlanie przejść dla pieszych. Montowane na niższych słupach oprawy kierują strumień światła pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę, co sprawia, że przechodząca przez nią osoba jest po zmroku lepiej widoczna dla zbliżającego się kierowcy. Dodatkowe oświetlenie poprawia wzajemną widoczność przechodniów i kierowców po zapadnięciu zmroku. Lepsza widoczność oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa.

Program „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy”, którego pomysłodawcą jest radny Paweł Matuszak, wpisuje się m.in. w zasadę pomocniczości i upodmiotowienia cechujące istotę funkcjonowania rad osiedli – pozwoli lepiej rozpoznawać potrzeby, a następnie decydować o realizacji oczekiwań mieszkańców.

Coroczne współfinansowanie programu z budżetu Miasta w wysokości 50% wszystkich kosztów związanych z budową doświetlenia przejścia dla pieszych ma zapewnić realne wsparcie dla budżetów rad osiedli i zachęcić je jeszcze bardziej do przeznaczenia środków na wspólne z Miastem działania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Dla realizacji programu „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” ustala się wysokość środków na ten cel na rok 2023 na poziomie 500 tys. zł. Na początku 2023 roku ma więc rozpocząć się zbierania wniosków od rad osiedli, które przejścia doświetlić, a następnie ich weryfikacja [źródło: UMP, Biuletyn Miejski]

Share

Zobacz również