Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarząd Osiedla Stare Miasto informuje o dofinansowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla w 2018 roku.

Zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży – mieszkańców Osiedla podczas ferii i wakacji lub w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Granty przyznawane są tylko instytucjom takim jak: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, szkoły, związki wyznaniowe mające doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca musi posiadać ciekawą i szeroką ofertę programową skierowaną do jak największej ilości dzieci i młodzieży oraz odpowiedną bazę lokalową zgodna z odpowiednimi przepisami

Maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 2000,00 zł.

Działania koordynuje radna Mirosława Haliloivić

Szczegóły w załącznikach:

Regulamin do zadania budżetowego Rady Osiedla Stare Miasto w 2018

Załącznik nr 1 formularz wniosku wypoczynek 2017.docx

Share

Zobacz również