Dofinansowanie wydarzeń i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

Zarząd Osiedla Stare Miasto informuje o dofinansowaniu wypoczynku i wydarzeń dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla w 2019 roku. Do końca roku do wykorzystania zostało jeszcze 3 778,29 zł.

Zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży – mieszkańców Osiedla w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Granty przyznawane są tylko instytucjom takim jak: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, szkoły, związki wyznaniowe mające doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca musi posiadać ciekawą i szeroką ofertę programową skierowaną do jak największej ilości dzieci i młodzieży oraz odpowiednią bazę lokalową zgodna z odpowiednimi przepisami. Maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 2500 zł.

Szczegóły w załącznikach:

Zasady dofinansowania – plik WORD

Załącznik –  formularz wniosek – wypoczynek 2019 – WORD

Załącznik – formularz wniosek – wypoczynek 2019 – PDF

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *