Czy służby czyszczą miejskie ławki?

Czas epidemii wymógł szczególną troskę o czystość miejskich ławek, często pobrudzonych fastfoodami czy gołębimi odchodami ale także przez osoby nie dbające o higienę. Na początku roku na prośbę Rady Osiedla Stare Miasto Zarząd Dróg Miejskich umył i zdezynfekował ławki przy Starym Marychu na Strzeleckiej i Dowbora Muśnickiego. Temat w interpelacji poruszył także radny Andrzej Rataj, pytając o systematyczne działania służb w zakresie czyszczenia i konserwacji mebli miejskich.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na wniosek mieszkańców lub Rad Osiedli zleca interwencyjne czyszczenie ławek w pasach drogowych. W 2022 r. zlecono dotąd malowanie i mycie 259 ławek. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie Osiedla Św. Łazarz. W tym roku w Poznaniu najczęściej odnawiano ławki przy ulicach: Głogowska, Jarochowskiego oraz Ściegiennego.

Na pytanie dotyczące systemowych działań konserwacyjnych ZDM odpowiedział, że kompleksowa renowacja ławek w zdecydowanej większości finansowana jest ze środków Rad Osiedli. W budżecie ZDM nie ma funduszy przeznaczonych na utrzymaniu ławek. Środki, które posiada miejska jednostka są niewystarczające na wprowadzenie rozwiązań systemowych w tym zakresie. Czyszczenie odbywa się interwencyjnie, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców lub Rady Osiedli.

Problem szczególnie widoczny jest na skwerku przy Strzeleckiej, w pobliżu pomnika Starego Marycha. Potrzebne w tym miejscu ławki zbyt często służą amatorom tanich alkoholi. Miejsce to zostało objęte nadzorem Policji i Straży Miejskiej w ramach działań projektu Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec – informuje radny Andrzej Rataj.

Share

Zobacz również