Czy da się uporządkować parkowanie hulajnóg w Poznaniu?

Radni przyjęli uchwałę – stanowisko w sprawie współpracy organizacji i kosztów utworzenia w Poznaniu punktów mobilności. Do Prezydenta Miasta Poznania skierowano także pismo z prośbą o wyjaśnienie prawnych i technicznych aspektów prowadzenia stref mikromobilności.

Rada Osiedla Stare Miasto ze zdumieniem przyjęła do wiadomości informacje dotyczące organizacji i kosztów utworzenia w Poznaniu punktów mobilności.

Przypominamy, że działania miasta zostały poprzedzone uchwałą Rady Osiedla Stare Miasto nr XXXVI/395/III/2022 z 23 czerwca 2022 r. wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań związanych z polityką rowerową i uporządkowaniem systemu hulajnóg na terenie Osiedla Stare Miasto.

Rada Osiedla Stare Miasto wyraża swój sprzeciw wobec obarczania podatników kosztami organizacji miejsc parkowania hulajnóg i innych jednośladów. Należy mieć tu na uwadze, że nie jest to usługa publiczna, a biznes z którego czerpie się zyski.

Rada Osiedla Stare Miasto wskazuje tu także na konflikt dotyczący dostępu do strefy Hop&Go pomiędzy użytkownikami komercyjnych hulajnóg, a prywatnych jednośladów. Dziś istniejące punkty ze stojakami rowerowymi często zajmowane są przez jednoślady korporacji.

Wątpliwości radnych budzi także forma zlecenia utworzenia punktów mobilności przez zewnętrzny podmiot. W cały bowiem proces zaangażowani i tak muszą być urzędnicy i pracownicy zarówno Zarządu Dróg Miejskich, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami czy Miejskiego Inżyniera Ruchu, w rejonie ochrony konserwatorskiej Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W dokumencie przetargowym czytamy: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu punktów mikromobilności na terenie miasta Poznania – Zadanie C: wykonanie 132 punktów mikromobilności. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. realizację następujących robót: usunięcie oznakowania poziomego, demontaż stojaków rowerowych, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego i montaż stojaków rowerowych.

Rada Osiedla Stare Miasto zwraca uwagę, że na pytania o rozmieszczenie i liczbę stojaków w centrum Poznania, przede wszystkim w rejonie realizowanego Projektu Centrum i Starego Rynku otrzymała odpowiedź (pismo Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego z 5 sierpnia 2022 r., znak sprawy: CC-II.015.3.2022) z mapką wskazującą optymalne ich usytuowanie, bez potrzeby zwiększenie ich liczby (wskazując tu jednak konieczność dofinansowania ze strony środków będących w dyspozycji rad osiedli).

Obywatelska, samorządowa postawa i odpowiedzialność za przestrzeń wspólną nakazywałaby więc skonsultowanie punktów mobilności z radami osiedli.

By wynająć pas drogowy na kontener na gruz mieszkańcy Miasta Poznania zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu do Zarządu Dróg Miejskich i dokonania stosownej opłaty, taką też wnoszą przedsiębiorcy wieszając szyld znajdujący się w pasie drogowym. Zupełnie więc niezrozumiałe jest odstąpienie od stosowania takich opłat wobec międzynarodowych korporacji. W opinii radnych preferowanie grupy komercyjnych podmiotów jest w sprzeczności z równym dostępem do przestrzeni publicznej.

W sytuacji ogromnego zadłużenie Miasta Poznania to działania niezrozumiałe! Rada Osiedla Stare Miasto apeluje do Prezydenta Miasta Poznania o prowadzenie rzetelnej polityki finansowej i doprowadzenie do rozwiązań, w których komercyjne podmioty będą dokonywały opłat za zajęcie pasa drogowego. To o tyle zaskakujące, że operatorzy hulajnóg takie opłaty uiszczają w innych, nie tak gospodarnych przecież jak Poznań miastach.

Uchwałę przygotował radny Tomasz Dworek

Pytania:

[1]
W proces projektowania i wykonania punktów mobilności siłą rzeczy zaangażowani są urzędnicy różnych wydziałów, istnieją też struktury zakupu i montażu stosownych mebli miejskich. Dlaczego do realizacji utworzenia 135 punktów konieczne było zlecenie działań zewnętrznemu podmiotowi.
[2] Dlaczego konieczne są dodatkowe znaki, zwłaszcza w strefie ochrony konserwatorskiej, skoro punkt pozostawienia jednośladu jest precyzyjnie wskazany w aplikacji i będzie oznaczony znakami poziomymi.
[3] Dlaczego w procesie trwającym kilkanaście miesięcy pominięto konsultacyjny głos Rady Osiedla Stare Miasto i innych rad osiedli. To przecież radni wskazywali wielokrotnie problemy komunikacyjne i dobrze znają uwarunkowania przestrzenne w swoich fyrtlach.
[4] Uprzejmie prosimy o przesłanie mapy punktów mikromobilności na terenie Osiedla Stare Miasto ze uwzględnieniem liczby miejsc postojowych dla korporacyjnych hulajnóg, rowerów mieszkańców i monocykli (sic!)
[5] Uprzejmie prosimy o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących porozumienia z operatorami hulajnóg, biorąc pod uwagę wykorzystywaną przez nich przestrzeń publiczną informacje te powinny być jawne, w tym kar i zasad poruszania się hulajnóg na Starym Mieście lub inaczej ustalonej strefie w centrum miasta (np., w Krakowie ograniczona jest prędkość pojazdów)
[6] Szczegółowo prosimy o informacje dotyczące reakcji miejskich podmiotów (np. Straży Miejskiej, ZDM) na:
[6.1] hulajnogi zaparkowane poza punktami mikromobilności Kto będzie to weryfikował, jakie kary przewidziano]
[6.2] sytuacje, w której strefa mikromobilności będzie pełna i nie będzie można pozostawić komercyjnej hulajnogi w danym punkcie, to sytuacja łatwa do przewidzenie w rejonie Starego Rynku. Jaka służba będzie reagowała, jakie kary z tego tytułu przewidziano dla operatorów. Stosowne rozwiązania przewidziano tu w Krakowie.
[6.3] sytuacje, w której korporacyjne hulajnogi będą uniemożliwiały zaparkowanie prywatnego roweru przy stojaku. Jakie służby będą reagowały, jakie kary przewidziano dla operatorów.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *