Chwaliszewo – Wenecjańska – kilka problemów

W kwietniu 2021 roku RO Stare Miasto zorganizowała spotkanie w terenie razem z urzędnikami i mieszkańcami Chwaliszewa. Udało się rozwiązać kilka problemów, dotyczących m.in., bałaganu w kilku punktach czy niewłaściwie użytkowanej miejskiej działki przy Wenecjańskiej.

Rozpoczęto także działania związane z nasadzeniami drzew na Chwaliszewie. By nie zmniejszyć liczby miejsc postojowych Rada wystąpiła do Miejskiego Inżyniera Ruchu o wprowadzenie nowej organizacji ruchu, tak, by miejsca postojowe dla aut był możliwe na dodatkowym pasie jezdni przy bibliotece.

Kontynuujemy działania związane z uporządkowaniem przestrzeni. Mieszkańcy poprosili m.in. o pomoc w zakresie deratyzacji, przesyłając m.in. film pokazujący szczury biegające po podwórku.

Do Rady wpłynęło także pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczące zbycia na rzecz wspólnoty działki przy Wenecjańskiej stanowiących część podwórza kamienic przy Chwaliszewie. Radny Tomasz Dworek wystosował pismo do zastępcy prezydenta Poznania, pana Bartosza Gussa dotyczące konieczności szybkiego rozwiązanie wskazywanych przez mieszkańców problemów.

Rada Osiedla Stare Miasto wskazuje na kilka problemów przy ulicy Wenecjańskiej z prośbą o podjęcie działań.

(1) W listopadzie 2020 roku Rada otrzymała korespondencje od zarządcy wspólnoty mieszkaniowej Wenecjańska 8, w którym odnośnie tematu odkrytych śmietników przy tej ulicy czytamy:

Prezydent (Bartosz Guss) po spotkaniu, po obejrzeniu dokumentacji zdjęciowej stwierdził iż jest to sytuacja nie do przyjęcia i wyda do ZKZL – u polecenie aby ten temat raz na zawsze zakończyć. Jakiś czas temu otrzymałam informację od kancelarii prezydenta, iż polecono opracowanie projektu nowego śmietnika. Pismo to otrzymałam w maju, no niestety do dnia dzisiejszego nic w temacie się nie zadziało, poza tylko lakoniczną informacją z ZKZLU- iż został opracowany budżet na nowe śmietniki i tyle (wersja podziemna oraz naziemna).

Tym samym zwracamy się z prośbą o informacje o statusie tych działań.

(2) Rada otrzymała także prośbę o pomoc w temacie deratyzacji. Mieszkańcy wspólnoty Chwaliszewo 11 przesłali zdjęcia pokazujące plagę szczurów biegających po podwórkach od strony ulicy Wenecjańskiej. Prawdopodobnie gniazdo znajduje się pod garażami przy ulicy Ciasnej.

Mieszkańcy bezskutecznie zwracali się w tym temacie do Wydziału Gospodarki Komunalnej otrzymując odpowiedź, że Miasto Poznań nie ma podpisanej żadnej umowy na działania deratyzacyjne. Uprzejmie prosimy o pilne informacje o możliwości rozwiązania tego problemu.

(3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami zintensyfikował w ostatnim czasie działania związane ze sprzedażą działek komunalnych. Tym samym zwracamy się z pytaniem o status i plany Miasta Poznań co do działki nr 13 przy ul. Chwaliszewo / Ciasna. Czy Magistrat planuje zbycie tego terenu? Ten temat poruszany był na spotkaniu z mieszkańcami i urzędnikami 18 maja 2021. Udało się wtedy uporządkować gemelę przy słupie ogłoszeniowym.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *