Bruk na Starym Rynku. Stanowisko Rady Osiedla

Rada Osiedla w specjalnej uchwale zajęła stanowisko dotyczące planowanej formy nawierzchni Starego Rynku. Rada Osiedla krytycznie ocenia powstały fragment bruku, który ma odwzorowywać formę nawierzchni na całej płycie Starego Rynku po planowanym remoncie.

W opinii Rady Osiedla Stare Miasto ułożona kostka nie poprawia znacząco komfortu poruszania się – powstała płaszczyzna nadal nie jest idealna, także nie nadaje się do bezpiecznego korzystania przez osoby, które mają trudności w poruszaniu się, korzystają z kul, wózków inwalidzkich czy wózków dziecięcych.

Radnym zależy przede wszystkim na tym, by powstała nawierzchnia była w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych – gdyż od lat płyta rynku była dla nich niedostępna, lub korzystanie z niej sprawiało olbrzymie problemy.

Radni uważają, że nowy bruk powinien być gładki, bez zbędnych fug, dokładnie ułożony i zabezpieczony przed ewentualnym poślizgiem – wzorem dla nas jest nowy bruk ulicy Woźnej.

Pozostawienie istniejącej formy bruku nie ma uzasadnienia zarówno historycznego jak i funkcjonalnego. Istniejąca kostka wykorzystana na Starym Rynku ułożona była wcześniej na drogach kołowych i służyła do poruszania się pojazdów a nie ruchu pieszego.

Z historycznego punktu widzenia, nawierzchnia Starego Rynku tylko w perspektywie ostatnich 100 lat kilkukrotnie była przekładana zarówno w zakresie układu komunikacyjnego – ruchu, pieszego, samochodowego oraz tramwajowego, a także użytego materiału.

Inicjatorzy uchwały: Maria Sokolnicka – Guzek, Tomasz Dworek

Jaki będzie bruk na Starym Rynku – klik poniżej


————————————————————

Share

Zobacz również