Bóżnicza, co powstanie na działce przy trafostacji?

RO Stare Miasto w swoich uchwałach dotyczących sprzedaży miejskich działek zawsze wskazuje powiązanie transakcji z funkcjonowaniem na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak urbanistycznych rozwiązań prawnych zazwyczaj skutkuje problemami, a z takimi zwrócili się do radnych mieszkańcy ulicy Bóżniczej, obawiając się pogorszenia bezpieczeństwa pożarowego i warunków komunikacyjnych. Działka nr 51/06/7 została sprzedana przez Miasto Poznań w sierpniu ubiegłego roku bez obowiązującego mpzp. Mieszkańcy pytają, co powstanie na sąsiedniej działce przy stacji transformatorowej i jak inwestycja wpłynie na dotychczasowe warunki?

W związku z brakiem mpzp w tym rejonie zwracamy się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:

  1. jakie działania planuje miasto odnośnie działki nr 51/06/12/3 znajdującej się przy ul. Małe Garbary.
  2. jakie działania planuje miasto odnośnie działki nr 51/06/8 na której znajduje się dziś trafostacja
  3. tym samym zasadne jest pytanie w jaki sposób planowany jest dojazd do działki nr 51/06/12/3, w sytuacji sprzedaży działki na której znajduje się stacja transformatorowa.
  4. Zwracamy się także z pytaniem jaki normatyw parkingowy zastosowano do sąsiednich inwestycji spółki Ataner i Bouygues Immobilier Polska a także budynku Quadro Office. [inwestor wystąpił o 8 miejsc na 50 mieszkań i 3 lokale użytkowe]

Do warunków zabudowy negatywnie ustosunkowało się także MPK, miejska spółka, do której należy trafostacja. Zastrzeżenie budzi to możliwość zamknięcie drogi do posesji nr 12, co w przypadku pożarów lub awarii na tej działce powodowałoby konieczność przejazdu przez działkę MPK [Bożnicza 14]. MPK zwraca także uwagę, że sąsiednia inwestycja przy ul. Małe Garbary [Quadro Office] spowodowała liczne spękania pionowe i poziome ścian konstrukcyjnych stacji transformatorowej, podobne negatywne skutki mogą mieć miejsce przy kolejnej inwestycji.

https://epoznan.pl/news-news-97730-miasto_sprzedalo_teren_przy_ulicy_bozniczej_koniec_z_nielegalnym_parkowaniem

Share

Zobacz również