Jaka kładka Berdychowska – stanowisko Rady Osiedla

Jaka kładka Berdychowska? Rada Osiedla Stare Miasto przypomina swój apel do władz Poznania o ogłoszenie międzynarodowego konkursu na projekt pieszo-rowerowej przeprawy łączącej Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i Kampusem Politechniki Poznańskiej.

Temat budowy przeprawy przez Wartę na wysokości Chwaliszewa i Berdychowa rozważany jest w Poznaniu od wielu miesięcy. Rada Osiedla Stare Miasto popiera działania rewitalizacyjne, ale przypomina też swój sprzeciw wyrażony w lutym 2016 roku, wobec wykorzystania dźwigarów kratownicowych, pochodzących z mostu kolejowego na peryferyjnej Starołęce do budowy kładki pieszo-rowerowej na Starym Mieście.

Nowa przeprawa przez Wartę powinna być w opinii Rady Osiedla Stare Miasto przedsięwzięciem perfekcyjnie wkomponowanym w miejską tkankę, służącym szerokiej grupie użytkowników, przyczyniającą się do rewitalizacji zaniedbanych fragmentów miasta.

Rewitalizacja to szeroki skoordynowany proces działań społecznych, architektonicznych, planistycznych, którego ostatecznym celem powinno być stworzenie przyjaznej na wielu płaszczyznach przestrzeni. Trudno sobie wyobrazić rewitalizację bez wysłuchania potrzeb lokalnej społeczności, najbardziej zaangażowanej w rozwiązywanie problemów.

Rada Osiedla Stare Miasto popiera pomysł budowy kładki pieszo-rowerowej, ponieważ realizacja tej inwestycji może stać się kolejnym dobrym elementem rewitalizacji terenów nadwarciańskich – mówi Andrzej Rataj Przewodniczący Rady Osiedla. Z całą pewnością spowoduje również wzrost liczby mieszkańców miasta i turystów, spędzających wolny czas nad rzeką i będzie kolejnym krokiem przywracającym rzekę miastu.

Dbałość o zachowanie osi widokowych stanowi podstawę kompozycji urbanistycznej, wyraźnie widoczną w całej historii planowania miast. W Poznaniu jest to wyraźnie widoczne w założeniach średniowiecznych, renesansowych i współczesnych.

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Jacek Maleszka wskazuje, że ważność miejsca na mapie Poznania, łączenie Miasta lokacyjnego, z kolebką polskiego chrześcijaństwa oraz jednym z ważniejszych centrów naukowo-technologicznych naszego regionu i dalej terenami sportowymi Malty, wymaga realizacji obiektu najwyższej klasy, który o ile nie stanie się jednym z nowoczesnych symboli miasta, to będzie przykładem dobrej architektury.

Radni staromiejscy przypominają, że wykorzystanie do budowy, w ścisłym centrum miasta, elementów będących pozostałościami pruskich fortyfikacji, nie wydaje się uzasadnionym, zwłaszcza, że historycznie elementy te znajdowały się na jego obrzeżach. Jest to zatem odmienna sytuacja, wobec przypadku mostu św. Rocha, którego pierwotną konstrukcję wykorzystano do budowy mostu biskupa Jordana, przesuwając ja zaledwie o kilkaset metrów.

Na Berdychowie powinna powstać lekka uniwersalna konstrukcja będąca wieloaspektowym symbolem. Nowy obiekt połączy przecież wyjątkowe części Poznania: Stare Miasto z Ostrowem Tumskim (z kolebką Państwa Polskiego i dziedzictwem Chrztu Polski), Kampusem Politechniki Poznańskiej na Berdychowie (z nowoczesnym centrum nauki i technologii) i tereny rekreacyjne nad Jeziorem Maltańskim – podkreśla radny Krzysztof Sroczyński, przewodniczący Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska

Pomysł wymaga realizacji obiektu najwyższej klasy, godnym statusu i ambicji Poznania w XXI wieku. Nowy most powinien być przykładem znakomitej nowoczesnej architektury wpisującej się harmonijnie w wyjątkową historyczną okolicę. To trudne wyzwanie. Dlatego władze powinny ogłosić międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt nowej przeprawy przez Wartę.

Dziś warto wskazać dobre miejsce na zagospodarowanie pruskiego mostu w pobliżu Cytadeli.

Radni postulują wykorzystanie konstrukcji przy okazji przeprawy przez Wartę i Cybinę związanej z planowaną budową trzeciego toru kolei aglomeracyjnej i domknięcia pierwszej ramy komunikacyjnej. A to doskonały pomysł na wykorzystanie kontrowersyjnych konstrukcji, które będzie można wkomponować zarówno w postindustrialną przestrzeń jak i zaznaczyć jej historyczne – symboliczne znaczenie, w pobliżu Fortu Winiary.

fot. Jakub Wittchen, Tomasz Dworek , Demiurg

Share

Zobacz również