60 tys. na lokalne inicjatwy!

Stare Miasto to atrakcje turystyczne Poznania, wiele dobrych restauracji, szkół, urzędów i firm ale to przede wszystkim ponad 20-tysieczna lokalna społeczność. Jednym z ważnych zadań realizowanych przez Radę Starego Miasta są działania nastawione na budowę dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami. Radni zapraszają do udziału w konkursie Staromiejskich Inicjatyw Lokalnych w którym można uzyskać dofinansowanie na projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne z pulą 60 tys. zł.

To kolejna edycja Inicjatyw, w ubiegłych latach sporym powodzeniem cieszyły się m.in. takie projekty jak Tata ze Starego, koncerty na pięknym dziedzińcu Szkoły Baletowej, taneczne milongi na Placu Wolności czy spacery dendrologiczne i fotograficzne z Łazęgą Poznańską. Ze społecznych środków udało się także zrealizować sporo ważnych zajęć dla dzieci i młodzieży

Ponad setka dzieci z opiekunami uczestniczyła w spotkaniach ze specjalistą logopedii oraz pedagogiem trenerem sensoplastyki, udało się także zorganizować spotkania czytelnicze i plastyczne m.in. w Domu Bajek i Pawilonie na Chwaliszewie.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Lokalne wydarzenia kulturalne, wystawy, koncerty, recitale, warsztaty artystyczne czy najzwyklejsze sąsiedzkie pikniki połączone z ciekawymi występami, czy prelekcjami to właśnie to czego oczekujemy od wnioskodawców – mówi radna Maria Sokolnicka Guzek. Najważniejszą cechą każdego wniosku powinien być opis sposobu integracji lokalnych społeczności. Chcemy, by mieszkańcy mieli okazje do wspólnego atrakcyjnego spędzania czasu.

W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, które spełniają warunki konkursowe Wydziału Kultury ogłoszone przez system Witkac.pl. Konkurs trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację.

Pula dofinansowania konkursu to 60 000 zł, a każdy pojedynczy projekt może uzyskać wsparcie do 10 000 zł. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić wniosek, przedstawić pomysł na wydarzenie, oraz kosztorys – wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Rady www.staremiasto.poznan.pl

Prawne procedury wymagają, by w konkursie startowały fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe, to utrudnienie dla mikro inicjatyw sąsiedzkich. Staramy się ze swojej strony uprościć wszelkie procedury i pomagać lokalnym aktywistom w kontaktach ze stowarzyszeniami i w złożeniu wniosku – mówi radna Małgorzata Osińska.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW
Składanie wniosków:

  1. Wnioskodawcą mogą być: stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, kościoły, parafie, spółdzielnie socjalne.
  2. Wnioskodawca składa wnioski na formularzach udostępnionych na stronie internetowej w formie papierowej do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych przy ul. Libelta w Urzędzie Miejskim i równolegle drogą mailową na adres staremiasto.poznan@gmail.com
  3. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady Osiedla Stare Miasto wniosek wraz z rekomendacją należy złożyć do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania w dwóch wersjach – przez system WITKAC oraz w wersji papierowej do wydziału – w ciągu tygodnia od rejestracji w systemie WITKAC.
  4. Termin realizacji planowanego przedsięwzięcia musi spełniać kryteria: wniosek złożony przez system WITKAC musi wpłynąć najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, a do Rady Osiedla wniosek powinien wpłynąć przed sesją w miesiącu poprzedzającym planowaną rejestrację w systemie WITKAC (harmonogram sesji jest dostępny na stronie internetowej Rady Osiedla).

Ocena wniosków:

  1. Komisja składa się z członków Zarządu i Radnych Osiedla Stare Miasto obecnych na posiedzeniu komisji konkursowej.
  2. Wnioski ocenianie są pod kątem merytorycznym oraz pod kątem użyteczności społecznej dla mieszkańców osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu aktywizacji kulturalnej mieszkańców.
  3. Komisja może przyznać częściowe dofinansowanie. Pula maksymalnego dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, jeden podmiot może otrzymać dofinansowanie dwukrotnie w ciągu jednego roku.
  4. Wnioskodawca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem umieszczonym w systemie WITKAC, a po zakończeniu przedsięwzięcia jest zobowiązany do przesłania na adres staremiasto.poznan@gmail.com dodatkowego sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
  5. Komisja zawiadamia drogą mailową wnioskodawców, którym przyznano dofinansowania niezwłocznie po posiedzeniu komisji konkursowej
Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *