60 tys. na lokalne inicjatwy!

Stare Miasto to atrakcje turystyczne Poznania, wiele dobrych restauracji, szkół, urzędów i firm ale to przede wszystkim ponad 20-tysieczna lokalna społeczność. Jednym z ważnych zadań realizowanych przez Radę Starego Miasta są działania nastawione na budowę dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami. Radni zapraszają do udziału w konkursie Staromiejskich Inicjatyw Lokalnych w którym można uzyskać dofinansowanie na projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne z pulą 60 tys. zł. Jak informuje Urząd Miasta w związku z epidemią koronawirusa możliwe jest realizowanie działań kulturotwórczych on-line.

W związku z zaistniała sytuacją w kraju, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczników rozpatrywane będą wnioski, których realizacja będzie możliwa on line – informuje Alicja Wilak, przewodnicząca Zarządu Osiedla.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W czasach epidemii Rada Osiedla Stare Miasto chce, by mieszkańcy mieli bezpieczny dostęp do kultury i wydarzeń artystycznych. Wiele z doskonałych pomysłów można przenieść do internetu, także te związane z działaniami artystycznymi i społecznymi.

Chcemy wspierać w ten sposób NGO-sy i inne podmioty działające na rzecz krzewienia kultury. Większość z nich przeżywa kryzys. A kultura jest dla nas wszystkich lekarstwem na troski, pozwala mądrzej i często optymistyczniej spojrzeć na świat. W ramach działań on – line, co udowadniają animatorzy realizować można projekty wystaw, recitale, koncerty, spotkania sąsiedzkie przed monitorami, wykłady czy zajęcia twórcze dla małych i dużych – mówi Maria Sokolnicka Guzek, wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto

W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, które spełniają warunki konkursowe Wydziału Kultury ogłoszone przez system Witkac.pl. Konkurs trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację.

Pula dofinansowania konkursu to 60 000 zł, a każdy pojedynczy projekt może uzyskać wsparcie do 10 000 zł. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić wniosek, przedstawić pomysł na wydarzenie, oraz kosztorys – wszystkie informacje znajdują się na w poniższych załącznikach na stronie internetowej Rady www.staremiasto.poznan.pl

Prawne procedury wymagają, by w konkursie startowały fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe, to utrudnienie dla mikro inicjatyw sąsiedzkich. Staramy się ze swojej strony uprościć wszelkie procedury i pomagać lokalnym aktywistom w kontaktach ze stowarzyszeniami i w złożeniu wniosku – mówi radna Małgorzata Osińska.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW
Składanie wniosków:

  1. Wnioskodawcą mogą być: stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, kościoły, parafie, spółdzielnie socjalne.
  2. Wnioskodawca składa wnioski na formularzach udostępnionych na stronie internetowej drogą mailową na adres staremiasto.poznan@gmail.com
  3. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady Osiedla Stare Miasto wniosek wraz z rekomendacją należy złożyć do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania w dwóch wersjach – przez system WITKAC oraz w wersji papierowej do wydziału – w ciągu tygodnia od rejestracji w systemie WITKAC.
  4. Termin realizacji planowanego przedsięwzięcia musi spełniać kryteria: wniosek złożony przez system WITKAC musi wpłynąć najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, a do Rady Osiedla wniosek powinien wpłynąć przed sesją w miesiącu poprzedzającym planowaną rejestrację w systemie WITKAC (harmonogram sesji jest dostępny na stronie internetowej Rady Osiedla).

Ocena wniosków:

  1. Komisja składa się z członków Zarządu i Radnych Osiedla Stare Miasto obecnych na posiedzeniu komisji konkursowej.
  2. Wnioski ocenianie są pod kątem merytorycznym oraz pod kątem użyteczności społecznej dla mieszkańców osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu aktywizacji kulturalnej mieszkańców.
  3. Komisja może przyznać częściowe dofinansowanie. Pula maksymalnego dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, jeden podmiot może otrzymać dofinansowanie dwukrotnie w ciągu jednego roku.
  4. Wnioskodawca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem umieszczonym w systemie WITKAC, a po zakończeniu przedsięwzięcia jest zobowiązany do przesłania na adres staremiasto.poznan@gmail.com dodatkowego sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
  5. Komisja zawiadamia drogą mailową wnioskodawców, którym przyznano dofinansowania niezwłocznie po podjęciu uchwały na sesji Rady Osiedla.
Share