6. posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Posiedzenie odbędzie się w środę 19 października 2011 roku w godz. 17:30 do 19:00 w budynku Internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy ul.Młyńskiej 11
PORZĄDEK OBRAD:
– OMÓWIENIE NOWEGO PLANU PRACY KOMISJI NA 2012 ROK, ciąg dalszy propozycji w związku ze zmianami w budżecie na 2012 rok,
– PRIORYTETY DZIAŁAŃ KOMISJI NA ROK 2012 WG naszych sugestii w korekcie do budżetu na 2012 rok,
NOWE INWENCJE
– NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z AKCJĄ KATOLICKĄ PRZY PARAFII ŚW.MARCINA TOWARZYSTWAMI,STOWARZYSZENIAMI ITP NP. Z TOWARZYSTWEM MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA, WIELKOPOLSKIM ZWIĄZKIEM PIŁKI NOŻNEJ,
– STRATEGIA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH,
– WSPÓŁPRACA Z  KOMISJAMI NASZEJ RADY OSIEDLA STARE MIASTO-CENTRUM POZNANIA,
– D Y S K U S J A
PODSUMOWANIE
-STAŁY TERMIN SPOTKAŃ KAŻDA TRZECIA ŚRODA MIESIĄCA, kolejne – 16 listopada 2011 r.
Z A P R A S Z A M     S E R D E C Z N I E
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KOS
Jędrzej Stefan Oksza-Płaczkowski
Share