Stanowisko w sprawie utworzenia panteonu wybitnych Wielkopolan

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta dotyczące Listu w sprawie poparcia budowy galerii – panteonu wybitnych Wielkopolan w Alejach Marcinkowskiego.

Komisja Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta z zainteresowaniem przyjęła przedstawiony projekt ciągu popiersi upamiętniających wybitnych Wielkopolan. Dla kształtowania obywatelskich postaw ważna jest pamięć o mieszkańcach naszego miasta, których postawa jest wzorem dla przyszłych pokoleń.

Komisja pragnie jednak zwrócić uwagę, że wymienieni w przesłanym piśmie Wielkopolanie są już w większości patronami poznańskich ulic czy szkół, wielu z nich posiada swoje pomniki. Być może dobrym sposobem przypominania dokonań bohaterów byłyby stypendia fundowane cyklicznie, wyróżniającym się uczniom czy studentom, jak czynił to dr Karol Marcinkowski.

W tekście poświęconym doktorowi Marcinkowskiemu „Nasz Doktor”: Pacjenci zamawiali za niego msze Waldemar Bałada pisze:

[Marcinkowski] Zasiadał w Radzie Miejskiej (był nawet jej wiceprzewodniczącym), orędował w sprawach najuboższych – zabiegał głównie o poprawę ich statusu materialnego i stanu zdrowotnego – podejmował wiele wysiłków w celu ułatwienia młodzieży zdobywania wykształcenia. Nazywany „Naszym Doktorem” albo „Doktorem Marcinem” lubił powtarzać, iż „Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z czego się w swym czasie wypłacać winniśmy” – i świadomy tego zobowiązania łożył niemałe fundusze z prywatnej kiesy na inicjatywy oświatowe. Sam zresztą ukończył studia, korzystając z prywatnego stypendium udzielonego mu przez Eustachego Grabskiego; wolał notabene wsparcie od rodaka aniżeli stypendium publiczne, pruskie…

Komisja Kultury Rady Osiedla Stare Miasto stoi także na stanowisku zachowania historycznego charakteru Alei Marcinkowskiego z planami rewitalizacji i dbałości o zachowane szczegóły architektonicznego dziedzictwa. Należy także zwrócić uwagę na spójną obecnie koncepcje domknięcia zaproponowanego fragmentu: od nowoczesnej, ale wkomponowanej w przestrzeń Steli Heinza Macka od południa i Pomnik Golema na północnym fragmencie.

Przedstawiona koncepcja nie przedstawia wizualizacji rzeźb i popiersi. Ostatnie doświadczenia ze stawianiem pomników wbrew woli mieszkańców, z krytyką środowisk artystycznych miasta Poznania wymagają, by dyskusja o nowym tego typu przedsięwzięciu prowadzona była przy gotowych szkicach wizualizacyjnych i przede wszystkim po uzyskaniu opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i powołanej niedawno Komisji Pomnikowej.

Podsumowując Komisja Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta podkreślając szacunek dla pracy inicjatorów przedsięwzięcia „Panteon wybitnych Wielkopolan” wskazuje na inne – wynikające z tradycji pracy organicznej sposoby upamiętnienia XIX-wiecznych bohaterów.

List w sprawie poparcia budowy galerii – panteonu wybitnych Wielkopolan – GALERIA WYBITNYCH WIELKOPOLAN -PDF

Aleje Marcinkowskiego, fot. Tomasz Dworek

Share

Zobacz również

2 komentarze

  1. Ewa Smiglewska pisze:

    Brawa wspaniała inicjatywa macie Kochani Radni pełne poparcie Seniorów z Krakowskiej